Prof. Dr. İlknur KILKIŞ

 

Bölümü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi

Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

ilknur@uludag.edu.tr

Telefon

0.224.294 11 32

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Orta Öğrenim

Bursa Kız Lisesi

Yabancı Dil

İngilizce

YAYINLAR

MAKALELER

İlknur Kılkış,  “Türkiye’de Kamu Kesimi İşveren Sendikacılığı”,Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Katılım Dergisi, 1992.

İlknur Kılkış, “Çalışma Hayatında Artan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,  İstanbul Üniversitesi İktisat Dergisi, 1992.

İlknur Kılkış, “Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Sigortası ile İlişkisi”, Sosyal Siyaset Dergisi, 1992.

İlknur Kılkış, “Sözleşmeli Personel ve Sendikal Hakları”, Belediye-İş Dergisi, Sayı:56, 26-27, Aralık- Ocak 1992

İlknur Kılkış, “Tarımda Ücretle Çalışanların Çalışma Sorunları: Tarım İş Yasası’nın Eksikliği”, Kamu – İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, 35-63, 1994.

İlknur Kılkış, “Toplu İş Sözleşmeleri İle Genişleyen Bir Uygulama: Sosyal Yardımlar”, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 3, 2001.

İlknur Kılıkış, “Toplu İş Sözleşmeleri İle İşverenin Fesih Hakkinin Denetlenmesi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 3,2001.

Selver Yıldız, İlknur Kılkış, “Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Bir Bakış”, Çalışma İlişkileri Dergisi (Journal of Labour Relations), Cilt :1, Sayı:1, 71-93, 2010.

KİTAPLAR
İlknur Kılkış, Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Teşmilin Hukuki Boyutları ve Uygulamadaki Görünümü, Kamu – İş Yayını, Ankara, 1993.

İlknur Kılkış, “Çalışma Hayatında Son Düzenlemeler Işığında İşverenlerin Çalıştırma Zorunluluğu ve Yaptırımları”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 851-890, Kamu-İş Yayını, Yayın No:38, Ankara, 2000.

İlknur Kılkış, “Küreselleşme Ve Değişen Endüstri İlişkileri”, Prof.Dr.Nurhan Akçaylı’ya Armağan, Alfa, Bursa, 2000.

İlknur Kılkış – PirAli Kaya, “Tarım ve Orman İşçilerinin İş Kanunu Kapsamına Alınması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Sosyal Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Nurhan Akçaylı’ya Armağan, Alfa, Bursa, 2000.

İlknur Kılkış, “İş Sağlığı Ve Güvenliği”, Sosyal Politika, Editörler: Aysen Tokol, Yusuf Alper, Dora Yayınevi, Bursa, 2011.

KONGRE FAALİYETLERİ
İlknur Kılkış, “İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında İşverenin Yükümlülükleri”, 10.Ergonomi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uludağ Üniversitesi, 7-9 Ekim 2004 (Poster-Tam Metin).

İlknur Kılkış, Şenol Baştürk, Selver Yıldız, “The Constant Dispute: Some Remarks about Role of Mediation and Conflict Resolution in Turkey”, Avrupa Endüstri Ilişkileri Konferansı-Barcelona, (Industrial Relations in Europe Conference-IREC), 1-2 Eylül 2011, (Bildiri-Tam Metin).

İlknur Kılkış, Şafak Tartanoğlu, Burak Faik Emirgil, “Servants of The State: Public Trade Unionism and EU Accession In Turkey”, Avrupa Endüstri Ilişkileri Konfreansı-Barcelona, (Industrial Relations in Europe Conference-IREC), 1-2 Eylül 2011, (Bildiri-Tam Metin)

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.153]