Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Yusuf YILDIRIM

Adı ve Soyadı Yusuf  YILDIRIM  yusuf-yildirim
Bölümü Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı Siyasi Tarih
Unvanı Araştırma Görevlisi
E-mail adresi yusufyildirim6316@gmail.com
Telefon  02242940720
 
ÖĞRENİM DURUMU

KURUMUN  ADI

MEZUNİYET

YILI

Yabancı Ülke ise Ülke Adı

Orta Öğretim Şanlıurfa Atatürk Lisesi

2006

 
Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF

2011

 
Yüksek Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

 
Doktora Uludağ Üniversitesi Ders Dönemi

 

 
   

 

 
 
AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Siyasi Tarih, Rusya Tarihi, Türk Dış Politikası, Rus Dış Politikası

 
 
BLİMSEL FAALİYETLER
 
 
a) Bilimsel Yayınları

 “Ukrayna Krizi Karşısında Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun Politikaları”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı ‘Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları’, Ed. Tayyar Arı, Barış Özdal, 21-22 Ekim 2015 Bursa / Türkiye, ss. 835-855.

 “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İran’ın Silahlanmasının Ortadoğu Bölgesi Üzerindeki Etkileri”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 415-430.

“Fransa’nın İzlediği Nükleer Faaliyetler ve Politikaların AB ve ABD Güvenlik Politikalarına Etkisi”, Second Sarajevo International Conference on  “EU Integration & Balkan Countries” May 17-20, 2016 , International University of Sarajevo, Proceedings Book, Vol. 3, ss. 257-277.

b) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 “Filistin’de İki Devletli Çözüme Yönelik Yaklaşımlar”, 4th World Congress of Administrative and Politicial Science, Abstract Book, 26-28 November 2015, Rome, Italy.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (Kamu ve Özel Sektör)

Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Görevlisi (2012-2014) 

ÖYP Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Araştırma Görevlisi (2014)

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 
EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER BİLGİLER
Katıldığı Projeler
© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.