Arş. Gör. Uğur ERMİŞ

ugur_er

 

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

Anabilim Dalı

Siyasi Tarih

Unvanı

Araş. Gör.

E-mail adresi

ugurermis@outlook.com

Telefon

0224 294 10 89

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler Bölümü (Devam Ediyor)

Lisans

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevlisi

 Uludağ Üniversitesi-2013

YABANCI DİL

 İngilizce

YAYINLAR

 

Kitap

Uğur Ermiş, Murat Jane, “İlk Çağ'da Diplomasinin Gelişminde Etkili Olan Uygarlıklar”, Barış Özdal, R. Kutay Karaca (edt.), Diplomasi Tarihi 1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, ss. 97-154.

Murat Jane, Uğur Ermiş, “Orta Çağ'da Diplomasinin Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar”, Barış Özdal, R. Kutay Karaca (edt.), Diplomasi Tarihi 1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, ss. 155-204.

 

Makale

 

 

 

Tebliğ

“Bir Güvenlik Sorunu Olarak Siber Uzay”,  VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 28-29 Kasım 2016, Bursa

“Uluslararası İlişkilerde Gücün Dönüşümü ve Siber Uzay”, İstanbul Güvenlik Kongresi,  2-4 Kasım 2016, İstanbul

“Bir Güvenlik Sorunu Olarak Siber Uzay”, 4. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 27-29 Nisan 2016, Hatay

“Comparative Analysis of the Nuclear Deterrence and Cyber Deterrence Concept”, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3-6 Şubat 2016, Paris-Fransa

“Siber Uzayda Güç Kavramını Yeniden Düşünmek”, Siber Güvenlik ve Türkiye, Middle East and Africa Research Center-Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 11 Mayıs 2015

“Siber Uzayın Güvenlikleştirilmesinin Tarihi”, International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 Ekim 2015, Antalya

“Uluslararası İlişkilerde Gücün Dönüşümü ve Siber Uzay”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 21-22 Ekim 2015, Bursa

“Siber Uzayın Güvenlikleştirilmesi” Siber Güvenlik ve Uluslararası Politika Sempozyumu, 24 Nisan 2014 Ankara Türkiye

“The Manchester Guardian Gazetesi’nin Sayfalarından Birinci Dünya Savaşı’nın Son Silah Bırakışması: Anadolu Cephesi ve Mudanya Mütarekesi”, Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi “1. Dünya Savaşı ve Mirası”, Çanakkale, 6–8 Kasım 2014, (Uğur ERMİŞ, Barış ÖZDAL)

“The Times ve The Manchester Guardian Gazetelerinde Mudanya Mütarekesi”,  Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013 Bursa Türkiye, (Barış ÖZDAL, Uğur ERMİŞ, Aylin DOĞAN, Murat JANE)

“Siber Güvenliğin Sağlanmasında Kritik Altyapılar ve Korunmasının Önemi”, V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası, 11-12 Aralık 2013 Bursa Türkiye

“Martin C. Libicki’nin “Siber Caydırıcılık” Kavramının Nükleer Caydırıcılık Olgusu İle Karşılaştırmalı Analizi”, VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 20-21 Eylül 2013 Ankara) (Uğur ERMİŞ, Barış ÖZDAL)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.064]