Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

 

Department

International Relations/ International Relations

E-mail:

cigdema@uludag.edu.tr

Tel. No:

0224 294 11 68

EDUCATION

 

Ph.D.

Uludağ University Institute of Social Sciences -2008

M.A.

Uludağ University Institute of Social Sciences 2002

B.A.

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations -1999

High School

Gazi Anatolian Technical High School-Ankara-

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations - 2000-2012

Assist. Prof. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations -2012-2017

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations 2017-…

Foreign Language

English

PUBLICATIONS

 

JOURNAL ARTICLES

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları", Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 26 (Yaz 2010), s. 3-24. (Özlem Tür ile birlikte)

"Dış Politika Karar Verme Mekanizmalarında Kadının Yeri", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, ss. 99-120, ISSN: 1300-1795.

"Chechen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on the Basis of Contradictions", Alternative Politics, Vol. 3, No. 2, September 2011, p. 179-197, ISNN: 1309-0593.

"Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 1, ss. 111-139, ISNN:0378-2921.

Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 2004, ss. 89-115 (ISSN: 1301-1308) (Kamuran REÇBER ile birlikte)

Koyuncu, A. Çiğdem, “Güney Akım Projesi Çerçevesinde Bulgaristan Enerji Politikasının Analizi”, Alternatif politika, Cilt 8, Sayı 2, 2016, ss. 347-375.

Koyuncu, A. Çiğdem, “Arap Baharı Ve Sonrasında Yemen’de Kadın: Beklentiler ve Gerçekler”, The Journal Of Academic Social Science Studies, No: 45, 2016, ss. 121-134.

Book Chapters

Koyuncu, A. Çiğdem (2015). “İnsan Hakları”, Şaban Kardaş, Ali Balcı (der.), Uluslararası İlişkilere Giriş (ss. 499-509), İstanbul: Küre Yayınları 

Koyuncu, A. Çiğdem, “Ohrid Barış Süreci Bağlamında Makedonya’daki İstikrarın Sürdürebilirliği”, Prof.Dr. Mehmet Genç’e Armağan, ed. Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Dora Yayınları, Bursa, 2016, ss. 493-515.

Koyuncu, A. Çiğdem (2014). “Uluslararası İlişkiler Temelinde Farklı Feminist Yaklaşımların Söylemleri”, Tayyar Arı (der.), Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar (ss. 203-227), Bursa: Dora Yayınları.

Tür, Özlem, Koyuncu, A. Çiğdem (2014). “Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet”, Evren Balta (der.), Küresel Siyasete Giriş Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler (ss. 221-239), İstanbul: İletişim Yayınları

CONFERENCES

"İnsan Hakları Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya’da Türkiye’nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

AWARDS

Mansiyon Ödülü-"İnsan Hakları Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi", Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya’da Türkiye’nin Önemi, 6-7 Mayıs 2004.

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.