Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Sezgin KAYA

 Assoc. Prof. Dr. Sezgin KAYA

 

Department

Uluslararası İlişkiler

E-mail:

 sezgink@uludag.edu.tr

Tel. No:

0224 294 11 81

EDUCATION

 

Ph.D.

 U.Ü. S.B.E. (2008)

M.A.

 U.Ü. S.B.E. (2002)

B.A.

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000)

High School

 Bursa Nuri Erbak Lisesi (1994)

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000-20011)

Lecturer Dr.

 2011-2012

Assist. Prof. Dr.

Assoc. Prof. Dr.

 2012-2017

 2017-…

Foreign Language

 English

PUBLICATIONS

 

JOURNAL ARTICLES

"Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri". Stratejik Araştırmalar Dergisi. Yıl 3. Sayı 5. Ankara: Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları. (Temmuz 2005). İçinde ss. 15-34. ISSN:1303-698X

"Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm". Güvenlik Stratejileri Dergisi. Yıl 1. Sayı 2. İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. (Aralık 2005). İçinde: ss. 31-49. ISSN: 1305-4740

"Türkiye’nin Değişen Güvenlik Algılaması ve Politikaları". Avrasya Dosyası: Türkiye- ABD İlişkileri. Cilt 11. Sayı 2. (2005). İçinde: ss. 212-239. ISNN: 130.256.700-3.

"Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi: Yıl. 63. Sayı 3. (Temmuz-Eylül 2008). İçinde : ss. 83-111. ISSN: 0378-2921

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi". Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Yıl 4. Sayı 8. (2009). İçinde: ss. 25-49. ISSN1306-682X. (Göksel İşyar ile birlikte)

"Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliği’nin Gelişimi: Avrupa Örneği". Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.  Yıl: 2009. Cilt XXVIII. Sayı 1.  ISSN: 1301 – 3386

"Sovyet Sonrası Dönem Rus Dış Politikasında Avrasyacılığın Etkisi". Avrasya ve Avrasyacılık.  Göksel İşyar. İçinde: ss. 143-172. Bursa: Dora Yayınevi, 2010. ISSN: 978-605-4118-65-6.

"Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi", Gazi Akademik Bakış Dergisi. Yıl 2010. Cilt 4. Sayı 7.  ISSN: 1307 – 9778, ss. 41-77.

"Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme", Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 7, Sayı 2. (Yasemin Kaya ile birlikte)

"Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu", Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30 (Yaz 2011), s. 125-148. (Yasemin Kaya ile birlikte)

 

CONFERENCES

"Rusya’nın Yeni Güvenlik Politikaları ve Kafkasya’nın Önemi". Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya’da Türkiye’nin Önemi. 6-7 Mayıs 2004. UÜ. Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ISBN:975-6958-89-8. ss. 795-822.

"Türk Güvenlik Kültüründe Rusya Faktörü: Konstrüktivist Bir Analiz". Akdeniz Üniversitesi "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye" Uluslararası Sempozyumu. 27-30 Mart 2008

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.