Prof. Dr. Barış ÖZDAL

Prof. Dr. Barış ÖZDAL

 

Department

International Relations/Political History

E-mail:

ozdalb@uludag.edu.tr / barisozdal@gmail.com

Tel. No:

0224 294 11 65

EDUCATION

 

Ph.D.

Uludağ University Institute of Social Sciences

M.A.

İstanbul University Institute of Social Sciences

B.A.

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences

High School

İzmir Bornova Anatolian High School

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations/Political History

Assist. Prof. Dr.

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations/Political History

Assoc. Prof. Dr.

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations/Political History

Prof. Dr.

 

Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations/Political History

Foreign Language

German

PUBLICATIONS

 

BOOKS

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım, 1. Baskı: Şubat 2005. (Mehmet GENÇ ile birlikte)

•    Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce, Askeri Bir Solucan Mı? Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve savunma Politikası Oluşturma Süreçlerinin Tarihsel Gelişimi, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, Nisan 2013.

•    Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015. (R. Kutay KARACA ile birlikte Ed.)

•    Osmanlı Diplomasi Tarihi (Ders Notları), 3. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2016. (R. Kutay KARACA ile birlikte Ed.)

•    Diplomasi Tarihi-2 (Ders Notları), 3. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015. (R. Kutay KARACA ile birlikte Ed.)

•    Prof. Dr. Mehmet GENÇ’e Armağan, Bursa: Dora Yayıncılık, 2016 (Kamuran REÇBER ve Zeynep ÖZGENÇ ile birlikte Ed.)

•    Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri (Ders Notları), 3. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık, 2016.

  • “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları”VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21-22 Ekim 2015, Bursa, Tayyar Arı, Barış Özdal (Ed.), Bursa: Dora Yayıncılık, 2016.

BOOK CHAPTERS

•    “Yugoslavya’nın Dağılma Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Balkanlar Politikası”, Rasim Özgür Dönmez, Gökhan Telatar (ed.), Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Entegrasyon, Kimlik ve Güvenlik, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları, 2008, ss: 406-454

•    “1929 Büyük Bunalımının Uluslararası Etkileri ve Türkiye”, Melek Vergiliel Tüz, Kriz Yönetimi – Uygulamalar İçin Temel Adımlar-, Bursa: Şah-Mat Yayınları, 2008, ss. 153-180.

•    “Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Güney Kafkasya”, Cüneyt Yedigün, Ertan Efegil (der.) Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayınları, Kasım 2010, ss: 303-322

•    “Küreselleşen Dünyada Değişen Savaş Algısı”, Neslihan Sam, Rıza Sam (Ed.) Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri -Disiplinler Arası Bir Yaklaşım-, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2011, ss: 95-123. (Gürsu GÜRSAKAL ile birlikte)

•    “Modern Diplomasinin Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 203-253.

•    “I. Dünya Savaşı'nın Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 511-570.

•    “Büyük Fransız Devrimi ve Napoleon Savaşları'nın Diplomasinin Gelişimine Etkili”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 253-280.

•    “19. Yüzyıl Devrimlerinin Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 315-350.

•    “Diplomasi”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 25-66.

•    “Diplomasi Tarihi”, Barış Özdal ve R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi-1, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 67-96.

•    “Avrupa Birliği Kısa ve Orta Vadede Siyasi Bir Cüce, Askeri Bir Solucan Olmaya Devam Edecek Mi?”, Tolga Sakman (Ed.), Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Avrupa Birliği ve Türkiye, 1. Baskı, İstanbul: TASAM Yayınları, 2015, ss. 227-236.

•    “Herkes İçin Güvenlik: Balkanlar ve Avrupa'nın Ortak Güvenliği”, Tolga Sakman (Ed.), Balkanlarda Çok Boyutlu Entegrasyon, 1. Baskı, İstanbul: TASAM Yayınları, 2015, ss. 211-255.

•    “ ‘Galat-Meşhur’ Kavramlar Üzerinden Ermeni Sorunu”, Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç (Ed.), Prof. Dr. Mehmet GENÇ’e Armağan, Bursa: Dora Yayıncılık, 2016, ss. 481-492.

•    “Orta Asya ve Kafkaslarda Bölgesel İhtilaflar”, Hulusi Kılıç ve Elif Toprak (Ed.), Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset, 6. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, ss.196-219.

•    “İstanbul'un Fethi'nin Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, Ayşenur Bilge Zafer (Ed.), Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, 1. Baskı, Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2016, ss. 203-212.

•    “Ermeni Sorunu’nun Uluslararası Boyutta Ortaya Çıkışı”, İsmail Yaşayanlar, Selçuk Kırlı (Ed.), Osmanlı’nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Bursa: Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, 2016, ss. 135-146.

JOURNAL ARTICLES

     “Türkiye–AB İlişkilerinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Rolü”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Temmuz 2005, Sayı: 5, ss: 305-324.

•    "Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu I ", Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, Sonbahar 2006, ss. 73-85

•    “Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları İtibarıyla Ermeni Sorunu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı 8, Ağustos 2006, ss. 109-119.

•    “Osmanlı İmparatorluğu’nun Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar İtibarıyla Ermeni Sorunu (1918-1922 Dönemi)”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Aralık 2006, ss. 173-188.

•    “Rights Enjoyable In Eu Social Security Law Of Turks Who Live In Bulgaria Or Returned To Turkey”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 3, Sayı 12, 2007, ss: 117-134. (Kamuran REÇBER ile birlikte)

•    "Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Ermeni Sorunu II ", Global Strateji Dergisi, Yıl 2, Sayı 8, Kış 2007, ss. 114-125.

•    “Ermeni Sorununun Analizinde Önemli Bir Parametre: Tehcir”, Global Strateji Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Yaz 2007, ss. 95-104.

•    “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Süreci Bağlamında Avrupa Birliği’nin Göç Politikası ve İstihdam Stratejisi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 2008, ss. 89-121.

•    “Lizbon Reform Andlaşması’nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Haziran 2008. ss. 125-161.

•    “Türkiye-Ermenistan Diyalogu: Uzun Bir Sürecin Başlangıcı Mı?”, Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı 10, Ekim 2009, ss. 67-75.

•    “Historical Development of Cyprus Problem: Postures and Thesis of Parties within the Period Ending 1974”, GeoPolitica, Anul X nr. 48 (4/2012), pp. 130-148.

•    “Gayri Nizami Harp Bağlamında Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası (1960-2014), Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 28, 2014/Bahar, ss. 329-368 (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “1929 Büyük Bunalımı’nın Gelişimi”, Tarih ve Onun Problemleri, 2014, ss. 98-103.

•    “"La Der Des Ders"in Uluslararası Sistemin Yapısına Etkileri”, Gazi Akademik Bakış, Cilt: 7, Sayı: 14, 2014, pp. 215-245 (Murat JANE ile birlikte)

•    “Kıbrıs'ta Yeraltı Faaliyetleri ve Rauf Raif Denktaş”, Asia Minor, Cilt: 2, Rauf Denktaş Özel Sayısı, 2014, pp. 65-98 (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “1955-1963 Sürecinde Nacak Gazetesi ve Rauf R. Denktaş”, Asia Minor, Cilt: 2, Rauf Denktaş Özel Sayısı, 2014, pp. 1-37 (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde KIbrıs Türk Kurumları Federasyonu ve Rauf Raif Denktaş", Asia Minor, Cilt: 2, Rauf Denktaş Özel Sayısı, 2014, pp. 130-166. (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi”, Yeni Türkiye, Ermeni Meselesi Özel Sayısı-V, Cilt-2, Yıl: 20, Sayı:61, Eylül-Aralık 2014, ss. 1184-1196.

•    “Avrupa Birliği Türkiye Ermenistan İlişkilerini Nasıl Okuyor? - İlerleme Raporları İtibariyle Genel Bir Analiz”, Yeni Türkiye, Ermeni Meselesi Özel Sayısı-V, Yıl: 20, Sayı: 64, Eylül-Aralık 2014, ss. 3843-3852.

•    “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Yönetimi”, TODAİ Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 24, Sayı 3, 2015, ss. 73-91. (Hatice KUTLU BÜLBÜL ile birlikte)

•    “Germany’s Policies On Armenians During World War I”, Review of Armenian Studies, No. 33, 2016, pp. 73-93.

•    “The Postures and Thesis of the Parties Involved in Cyprus Problem Within the Period until 1974”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Nisan 2016, pp. 23-49.

CONFERENCES

"Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çözümünde Karadağ Modeli Uygulanabilir Mi?", I. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim, 18-21 Eylül 2006 İzmit / Türkiye, Uluslararası Kongre, Cilt 1, ss: 716-734 (2007)

"Lausanne Barış Anlaşmasının Ardından Türkiye’ye Gelen Göçmenler-Mülteciler", I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu21-23 Kasım 2008, Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8, Ankara: 2009, ss. 91-112. (with Mine Akkuş) (2009)

"Doğu Sorunu Kapsamında Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikalar -Tessa HOFMANN’ın İddialarının Analizi ve Kritiği-", Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler Cilt 1,Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS II) 22-24 Mayıs 2008, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayını No. 163, Ocak 2009, ss. 295-234 (2009)

"AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Lizbon Reform Andlaşması ile Getirilen Değişiklikler Ve Türkiye’ye Etkileri", Türkiye ve Avrupa Birliği: Geçmişten Geleceğe, Yeditepe Üniv. & TUNAECS & İKV, 10-11 Temmuz 2008 İstanbul. (panelist) (2008)

"Dağlık Karabağ Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi ve Hocalı Olayları","Dünden Bugüne Karabağ Sorunu ve Hocalı Faciası" Hocalı Katliamı’nın 17. Yıldönümü Anma Etkinlikleri, – Bursa. (davetli konuşmacı / panelist) (2009)

"Ermeni Tehcirinde Almanya’nın Rolü", Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu 17 Nisan 2009 TOBB-ETÜ Senato Salonu Ankara. (davetli konuşmacı / panelist) (2009

"Türkiye – Ermenistan İlişkileri ve Güney Kafkasya", "Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine Değerlendirme Toplantısı I" Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1 – 3 Ekim 2009, (davetli konuşmacı / panelist) (2009)

"Prague process over Nagorno-Karabakh conflictInternational Seminar: "Ethnic-Territorial Conflicts İn South Caucasus: New Approaches And Perspectives", September 25-27, 2009, Qafqaz University, Bakı (panelist) (2009)

NATIONAL CONFERENCES

“Dağlık Karabağ Sorunu’nun Çözümünde Karadağ Modeli Uygulanabilir Mi?", I. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: SSCB Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim, 18-21 Eylül 2006 İzmit / Türkiye, Uluslararası Kongre, Cilt 1, 2007, ss. 716-734.

•    “Hocalı Katliamı'ndan İtibaren Karabağ Sorununun Gelişimi ve Çözüm Süreci: Tarafların Tutum ve Tezleri”, Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Yapılan Katliamın 16. Yıldönümü Paneli, 26 Şubat 2008, Bursa, ss. 1-16.

•    “Lausanne Barış Anlaşmasının Ardından Türkiye’ye Gelen Göçmenler-Mülteciler”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-23 Kasım 2008, Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8, Ankara: 2009, ss. 91-112. (Mine AKKUŞ ile birlikte)

•    “Doğu Sorunu Kapsamında Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikalar -Tessa HOFMANN’ın İddialarının Analizi ve Kritiği-”, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler Cilt 1, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS II) 22-24 Mayıs 2008, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayını No. 163, Ocak 2009, ss. 295-234

•    “Dağlık Karabağ Sorunu'nun Tarihsel Gelişimi ve Hocalı Olayları”, Hocalı Katliamının 17. Yıldönümünü Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Dünden Bugüne Karabağ Sorunu ve Hocalı Faciası, 20 Şubat 2009, Bursa, ss. 1-16.

•    “Türkiye ve Balkanlar Arasında Karşılıklı Göçler -1923 Sonrası Dönem”, 1. Uluslararası Balkan Forumu, 24-25 Mart 2011, Bursa.

•    “Kıbrıs Barış Harekâtları’nda Bursa Kamuoyu” 2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-25 Ekim 2010, İzmir, Cilt-2, Yay. Haz. Doç. Dr. Ulvi Keser, Ankara 2011, ss.  117-147.

•    “Kıbrıs ve Son Gelişmeler”, Kıbrıs ve Son Gelişmeler Paneli, 25 Ekim 2010, İzmir, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 2011, ss. 56-60.

•    “Türkiye-Ermenistan İlişkileri Çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, “Güney Kafkasya’da Güvenliğin Yeniden Değerlendirilmesi ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri” Birinci Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Haydar Aliyev Vakfı Türkiye Temsilciliği, 16-17 Mayıs 2011.

•    “Dağlık Karabağ ve İşgal Altındaki Reyonlar”, Bölgesel Sorunlar Çerçevesinde Azerbaycan Dış Politikası Konferansı, 25 Şubat 2011, Ankara.

•    “Relocation of Armenians” I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference 17- 21 June 2012, Bursa- Turkey, pp. 1115-1123.

•    “Kıbrıs’ta Türk-Ermeni İlişkilerine Kesitsel Bir Bakış”, I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Erzurum/Türkiye 2-4 Mayıs 2012, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 1033, 2014, ss. 963-992.

•    “Türk Mukavemet Teşkilatı’nda Kişiler ve Mekânlar Tarihine Kesitsel Bir Bakış”, Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri, II. Uluslararası Sempozyumu, 31 Ekim - 5 Kasım 2011- Bildiriler / Sunumlar Birinci Cilt, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yayını, Nisan 2014, ss. 409-468. (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “Avrupa Birliği İlerleme Raporları Bağlamında Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Analizi”, I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Erzurum/Türkiye 2-4 Mayıs 2012, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 1033, 2014, ss. 113-124.

•    “The Times ve The Manchester Guardian Gazetelerinde Mudanya Mütarekesi”, Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013 Bursa, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2015, ss. 321-350 (Uğur ERMİŞ, Aylin DOĞAN, Murat JANE ile birlikte)

•    “Yusuf Hikmet Bayur’un 1950’den Önce Yayımlanan Eserlerinde Ermeni Sorunu”, Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Edebiyatında Ermeni Meselesi, 24-26 Nisan 2014 Bakü / Azerbaycan , ss. 112-141.

•    “Üçüncü Tarafların Türk-Ermeni Sorunu Karşısındaki Tutumları: Nedenler ve Sonuçlar”; 3. DÜNYA TÜRK FORUMU: “Türk Cumhuriyetleri; Kültür Diplomasisi ve Turizm”, “Türk ve Ermeni Diasporaları; Kamu Diplomasisi: Fırsatlar ve Riskler”, 28-30 Mayıs 2014 Edirne.

•    “Avrupa Birliği Hukuku Açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Konumu”, 4. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 16–18 Ekim 2014, Gazimagusa KKTC, (Kamuran REÇBER ile birlikte),

•    “Uluslararası Sistemde Güç Merkezlerinin Dönüşümü Bağlamında Kıbrıs’ın Değişen Jeo- Stratejik Önemi”, 4. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 16–18 Ekim 2014, Gazimagusa KKTC, (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “Birinci Dünya Savaşı’nın Diplomaside Yarattığı Değişimlerin Yapısal Analizi”, Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi “1. Dünya Savaşı ve Mirası”, 2. Cilt, 6–8 Kasım 2014, Halil Çetin, Lokman Erdemir (Ed.), Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, ss. 435-450, (Murat JANE ile birlikte) 

•    “The Manchester Guardian Gazetesi’nin Sayfalarından Birinci Dünya Savaşı’nın Son Silah Bırakışması: Anadolu Cephesi ve Mudanya Mütarekesi”, Uluslararası Savaş Tarihi Araştırmaları Kongresi “1. Dünya Savaşı ve Mirası”, 2. Cilt, 6–8 Kasım 2014, Halil Çetin, Lokman Erdemir (Ed.), Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2015, ss., 329-345 (Uğur ERMİŞ ile birlikte)

•    “Birinci Dünya Savaşı’nın Uluslararası Sistemin Yapısına Etkileri”, “Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle” 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Uluslararası Sempozyum 12-15 Kasım 2014 Antalya, (Murat JANE ile birlikte)

•    “Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası Süreçte İngiltere’nin Bölgeye Yönelik Askeri İstihbarat Faaliyetleri ve Doğu Akdeniz”, “I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi” Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Aralık 2014 Bilecik, (Ulvi KESER ile birlikte)

•    “Ermeni Sorunu’nun Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri”, 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, 2. Cilt, 5-7 Ocak 2015 İstanbul, ss. 1239-1255.

•    “Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni Sorununa İlişkin Aldığı Kararlar İtibarıyla Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri”, Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2004,Cilt-2, ss. 617-640.

•    “AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Lizbon Reform Andlaşması ile Getirilen Değişiklikler Ve Türkiye’ye Etkileri”, Türkiye ve Avrupa Birliği: Geçmişten Geleceğe, İstanbul, 2008, ss. 1-43.

•    “Ermeni Sorununun Tarihsel Gelişimi”, Dünden Bugüne Ermeni Sorunu Paneli, 26 Nisan 2007, Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO, ss. 1-20.

•    “Almanya'nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikalar”, Ermeni Tehcirinde Almanya'nın Rolü, 17 Nisan 2009, Ankara, ss. 1-12

•    “Prague Process Over Nagorno Karabakh Conflict”, International Seminar Ethno-Territorail Conflicts in South Caucasus: New Approaches and Perspectives, 25-27 September 2009, Baku.

•    “1915 Olaylarına İlişkin Ermeni İddialarının Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri”, Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu, 18-19 Nisan 2015, Ankara, ss 280-293.

•    “Güncel Gelişmeler Bağlamında Soykırım İddialarının Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını, Yüksel Çelik, Cengiz Tomar, Okan Yeşilot (Ed.), İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2015, ss. 41-70.

•    “Ermeni Sorunu’nun Analizinde Bazı ‘Galat-ı Meşhur’ Kavramlar”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 8-11 Nisan 2015, Antalya.

•    “Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21-22 Ekim 2015, Bursa, Tayyar Arı, Barış Özdal (Ed.), Bursa: Dora Yayıncılık, 2016.

  • “Dağlık Karabağ Sorununun Çözüm/Çözümsüzlük Sürecine 2016 Yılında Yaşanan Gelişmelerin Etkileri”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler, 28-29 Kasım 2016, Bursa (Bildiri tam metin kitabı basım aşamasındadır)

 

AWARDS

2.’lik Ödülü. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: 6-7 Mayıs 2

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.697]