Doç. Dr. Yasemin KAYA

Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları

E-Mail: yaseminkahveci@uludag.edu.tr

Tel: 0224 2941107

Öğrenim Bilgisi   

 • Doktora: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2005 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)

Tez adı: Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Uygulanabilirliği: Basel Sözleşmesi, Türkiye Örneği 11/Mayıs/2010

 • Yüksek Lisans: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2000 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ(YL)

Tez adı: Tüketim Toplumu, Ekolojik Risk Ve Türkiye 27/Ocak/2004

 • Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1995  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 24/Ocak/2000

Akademik Görevler

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2001-2013) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ  (2013-2019)KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI
 • DOÇENT  (2019- ...)SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI

ESERLER

A.KİTAP

A1     Ekolojik Güvenlik (2019)., KAYA YASEMİN, Dora Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:978-605-247-092-3.

A2     Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu (2012)., KAYA YASEMİN, Ezgi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 198, ISBN:978-605-4484-10-2.

A3     Uluslararası Çevre Rejimleri. (2017). Editör: ORHAN GÖKHAN, CERİT MAZLUM SEMRA, KAYA YASEMİN, Dora Yayınevi. 

​B.KİTAP BÖLÜMLERİ

B1     Beyond Modern Environmentalism: A Discussion on Roots and Responses to Environmental Problems, KAYA YASEMİN, A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Editör:Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Frontpage, 2019, ISBN:978 93 81043 33 2.

B2     Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi, Uluslararası Çevre Rejimleri (2017)., KAYA YASEMİN, Dora Yayınevi, Editör: Gökhan Orhan Semra Cerit Mazlum, Yasemin Kaya, ss. 437-474, ISBN:978-975-2447-53-0.

B3      Uluslararası Çevre Rejimleri: Oluşturulmaları, işleyişleri ve Özellikleri (2017)., Uluslararası Çevre Rejimleri, ORHAN GÖKHAN, KAYA YASEMİN, CERİT MAZLUM SEMRA, Dora Yayınevi, Editör: Gökhan Orhan, Semra Cerit Mazlum ve Yasemin Kaya, ss. 3-30, ISBN:9789752447530.

B4       Çevre Politikası İlkeleri, Aktörleri ve Araçları: Söylemden Pratiğe Bir Süreç Analizi, Kamu Politikası Kuram ve Uygulama,  (2013)., KAYA YASEMİN, Adres Yayınları, Editör: Mete   Yıldız, Mehmet Zahid Sobacı, ss. 466-497. ISBN:978-975-250-037-2,

B5       Geç Kapitalizm, Tüketim Toplumu ve Kent, (2010)., 21. Yüzyıl Kentleri, KAYA YASEMİN, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Editör: Elif Karakurt Tosun, ss. 49-76 ISBN:978-605-4301-33-1.

C.ULUSLARARASI MAKALELER (SSCI) :

 1. KAYA YASEMİN  (2017). Paris Anlaşmasını   İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek. Uluslararası İlişkiler, 14(54), 87-106.
 2. KAYA YASEMİN, KAYA SEZGİN  (2011). Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu.   Uluslararası İlişkiler, 8(30), 125-148.

D.ULUSAL/ULUSLARARASI MAKALELER:

 1. KAYA YASEMiN (2018). İklim Değişikliğine Karşı Kentsel Kırılganlık: İstanbul için Bir Değerlendirme. International Journal of Social Inquiry, 11(2), 219-257.
 2. KAYA YASEMİN, GÜRSAKAL SEVDA (2017). Yeşil ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Sürecinde İşletmelerin Algı ve Tutumları: Bursa Örneği. Business and Economics Research Journal, 8(2), 305-324., Doi: 10.20409/berj.2017.52
 3. KAYA YASEMİN (2012). Basel ve Hong Kong Sözleşmeleri Bağlamında Gemi Söküm Endüstrisi: Çevre, Sağlık ve Güvenlik Odaklı Bir Analiz. İŞ GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 71-88., Doi: 10.4026/1303-2860.2012.0211.x
 4. KAYA YASEMİN (2012). Waste Trade and the Effectiveness of the Legal Arrangements for Transfrontier Movement of Hazardous Wastes. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 8(2), 63-82.
 5. KAYA YASEMİN, KAYA SEZGİN (2011). Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2), 45-62.
 6. KAYA YASEMİN (2011). Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi BF Dergisi, 16(2), 439-462.
 7. KAYA YASEMİN, ERTÜRK HASAN (2008). Uluslararası Çevre Suçlarıyla Mücadele ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği. Uluslararası Hukuk ve Politika, 4(15), 85-112.
 8. KAYA YASEMİN, BIÇKI DOĞAN (2006). Sürdürülebilirlik Argüman ve Derin Ekolojik İtiraz. Gazi İİBF Dergisi, 8(3), 231-249.
 9. KAYA YASEMİN (2008). Geç Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi ve Bursa. Bursa Defteri (31-32), 62-85.

E.ULUSLARARASI KONGRE/SEMPOZYUM FAALİYETLERİ

 1. KAYA YASEMİN (2019). Antroposen ve Ekolojik Güvenlik, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-KAYSEM 13, 17-20 Nisan 2019, Gaziantep.
 2. KAYA YASEMİN (2018). İklim Değişikliği ve Kentsel Kırılganlık: Kırılganlık Analizinde Kullanılabilecek Göstergelere Dair Bir Değerlendirme. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, 27-28 June 2018, Bandırma.
 3. CERİT MAZLUM SEMRA, KAYA YASEMİN, ORHAN GÖKHAN (2017). Uluslararası Çevre Rejimleri: Oluşturulmaları, İşleyişleri ve Özellikleri. IX. Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017, Bursa.
 4. KAYA YASEMİN (2017). Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi. IX. Uluslararası İlişkiler Kongresi, 23-24 Ekim 2017, Bursa.
 5. KAYA YASEMİN, GÜRSAKAL SEVDA (2016). Companies’ Perception and Attitude Towards The Green Economy: A case Study on Bursa Organized Industrial Zone. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 Mayıs 2016, Bosna Hersek, Saraybosna.
 6. TUNÇ GÜLÇİN, KAYA YASEMİN (2012). Doğa-Kent-İnsan Etkileşiminin Dönüşümü: Ütopya ve Sosyal Bilimler Yazınlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış. II. Uluslararası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Bursa.
 7. KAYA YASEMİN (2010). The Compliance of Turkey with Multilateral Environmental Agreements. 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 03-05 Haziran 2010, Trabzon.
 8. KAYA YASEMİN (2008). Küresel Çevre Yönetiminde Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği ve Çevre Rejimi Sorunu. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 27-30 Mart 2008. Antalya.

F.ULUSAL KONGRE/SEMPOZYUM FAALİYETLERİ

 1. KAYA YASEMİN (2015). Merkezileşme/Yerelleşme Tartışmalarına Politik Ekoloji Perspektifinden Bakış . 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2015, Malatya.
 2. KAYA YASEMİN (2011). Kentsel At k Yönetimi: Bursa Üzerine Bir Değerlendirme. Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22-23 Eylül 2011, Bursa.
 3. ERTÜRK HASAN, KAYA YASEM N (2002). Bilgi Toplumunun Risk Toplumuna Dönüşümünde Tüketimin Yeri. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 10-11 Mayıs 2002, Kocaeli.

G.PROJELER:

   G1  Türk Sanayinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları Bursa Örneği,    Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KAYA YASEMİN, Araştırmacı: GÜRSAKAL SEVDA ,   18/03/2015 - 31/05/2017.

 

İdari Görevler

 • Dekan Yardımcısı

Mayıs 2019 – Devam Ediyor

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 

2018 - Ekim 2019 

 • Bölüm Başkan Yardımcısı           

  2016 – Mayıs 2019                     

 • Erasmus Koordinatörü                

2015 – Devam Ediyor

 • Bologna Koordinatörü                

2015 – Devam Ediyor

 • Anabilim Dalı Başkanı

Kasım 2019- Devam Ediyor

 


 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [17.000]