Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yönetim – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

 


 

Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP     

                                                                                                                Bölüm Başkanı


                  
                                                                                                                                                                                                                                                    

               Dr. Öğr. Üyesi Elif Madakbaş GÜLENER                                                          Dr. Öğr. Üyesi Gülbeyaz KARAKUŞ                  

                                     Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                                   Bölüm Başkan Yardımcısı                                  

 

                                                                                                               

 
 

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.