Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Satınalma Formları

-Onay Belgesi Örneği

-Devlet Malzeme Ofisi-Malzeme İstem Listesi

-Devlet Malzeme Ofisi- Teslim ve Tesellüm Tutanağı Örneği

-Sipariş Örneği

-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satınalma Talep Formu (03.2)

-Hizmet Alımı Talep Formu ( 03.5 )

-Temsil ve Tanıtma Giderlerine İlişkin Talep Formu ( 03.6 )

-Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları Talep Formu ( 03.7 )

-Yatırım Talep Formu-1-Dersliklere yönelik

-Yatırım Talep Formu-2-Laboratuvar,Atölye ve Etütlere Yönelik

-Yatırım Talep Formu-3-Seminer – Konferans,  Toplantı, Konser ve Resital Salonlarına Yönelik

-Yatırım Talep Formu-4-Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara Yönelik

-Yatırım Talep Formu-5-Büro Donanımlarına Yönelik

-Yatırım Talep Formu-6-Kurumsal Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetlerine Yönelik

-Yatırım Talep Formu-7-Bilişim Haklarına (Lisans ve Yazılım) Yönelik

-Yatırım Talep Formu-8-Sunulan Hizmetlere Yönelik(Barınma, Beslenme, Kültür-Spor, Sağlık ve Kreş-Anaokulu)

Uludağ Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA