Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Ön Ödeme Mevzuatı

YÖNETMELİKLER

-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

TEBLİĞLER

-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1)

Uludağ Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA