Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Maaş İşleri Mevzuatı

KANUNLAR

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Uludağ Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA