Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bağlantılar

 Başbakanlık  Maliye Bakanlığı  İç Denetim Koordinasyon Kurulu  Bütçe ve Mali Kont. Genel Md.
 Mali Yönetim ve Kont. Mer. Uyumlaştırma  İç Denetim Mer. Uyumlaştırma  Muhasebat Genel Md.  Gelir İdaresi Başkanlığı
 Yüksek Öğretim Kurumu  Resmi Gazete  Sayıştay  Türkiye İç Denetim Enstitüsü
 Kamu İç Denetçileri Derneği      
Uludağ Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 16059 Nilüfer / Görükle Merkez Kampüs Tel: 0 (224) 294 24 90 -- Sekreterlik Fax: 0 (224) 294 01 87