2022-2023 Eğtim-Öğretim Yılı Ders Kaydında Dikkat Edilemesi Gereken Hususlar

Ders Kaydında Dikkat Edilecek Hususlar

2022/2023 eğitim öğretim sonunda ders planında yapılan bazı değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir.

 1. Bu dönem ilk defa bahar dönemi seçimlik dersleri de güz dönemi seçimlik dersleriyle birlikte seçilecektir. Öğrencilerin AKTS’lerde sorun yaşamamaları için 2022/2023 Güz döneminde 2022/2023 BAHAR DÖNEMİNİN DERSLERİNİ DE SEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.
 2. Öğrencinin GANO’suna göre kendisine verilen AKTS kredisini, zorunlu dersler ile birlikte güz ve bahar dönemindeki seçimlik derslerin toplam AKTS değerine göre belirlemesi gerekir.
 3. Bir kez devam şartı sağlanmış olan salt teorik dersler ile derse bağlı uygulama ve laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu aranmaz (Yönetmelik m. 18/3).
 4.  Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır (Yönetmelik m. 27/3)
 5. Daha önce ders planında zorunlu ders olarak bulunan ve 2020/2021 dönemi sonunda zorunlu ders olmaktan çıkarılan “Avrupa Birliği Hukuku” dersi, 2019/2020 ve öncesi müfredatta bulunması nedeniyle bu dersi alıp kalan ve hiç almayan öğrenciler bu dersten muaftır. Diğer öğrencilerin ders planında bu ders bulunmadığı için almalarına gerek yoktur.
 6. 2021/2022 öncesi eğitim müfredatına tabi öğrenciler, 1. Sınıf 1. Yarıyılda  “1021 Muhasebe” dersini seçmeli ders olarak alabilirler. 2020/2021 ve öncesi müfredata tabi öğrenciler bu dersi seçemezler. Bu ders yerine başka bir ders alabilirler.
 7. Ders planında “Osmanlı Türkçesi” dersinin adı “Osmanlı Türkçesi I” olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla daha önce “Osmanlı Türkçesi” dersini alan öğrencileri “Osmanlı Türkçesi I” dersini alamazlar.
 8. HUK3047 İdari Yargılama Hukuku ve HUK2046 İnsan Hakları Hukuku zorunlu derslerinin ders planına eklenmesi nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında kayıt olan öğrenciler seçmeli ders planında yer alan HUK4025 İnsan Hakları Hukuku ve HUK3024 İdari Yargı seçmeli dersini üstten alamazlar.
 9. Her öğrenciye, öğrenci bilgi sistemi üzerinden bir araştırma görevlisi danışman olarak atanmıştır. Ders kaydı ile ilgili sorularınızı danışmanınıza, Fakülte web sayfasında kendisine ait bulunan e-mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. 
  Sorunlarınızın çözülememesi halinde Fakülte yönetimine başvurabilirsiniz.
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                             DEKANLIK

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Eyl-2022 05:40]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Eyl-2022 07:48]

Duyuru Görüntüleme : [802]