Öğrenci Fakülte Temsilciliği ile İlgili Önemli Duyuru (19.10.2021)
  1. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 12 Ekim 2021 tarihli yazısı uyarınca Fakültemizde öğrenci fakülte temsilciliği seçimleri 09 Kasım 2021 – 13.30-14.30 saatleri arasında  B BLOK 1. KAT derslikte yapılacaktır.

 

  1. Fakülte öğrenci temsilcisi öğrencilerin, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere  2 yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

 

  1. Seçimler gizli oylama, açık sayım esasına göre yapılacaktır. Seçimlerde her öğrenci bir oy kullanır, oylamaya katılan öğrenci oy kullanımı sonrasında seçim listesinde kendisine ait bölümü imzalar. Oy kullanımı sırasında öğrenci kimlik kartının ibraz edilmesi gerekir, öğrenci kimlik kartı bulunmayanlar seçimlerde oy kullanamazlar. Her hangi bir nedenle öğrenci kartı bulunmayan öğrenciler, e-devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesi ile oy kullanabilir.

 

  1. Seçimlerin sandık usulü ile yapılması nedeniyle; öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az 1 hafta önce (Adaylık son başvuru tarihi 02 Kasım 2021) Dekan Sekreterliğine adaylıklarını imzalı dilekçe ile bildirirler. Öğrencilerin, dilekçenin ekinde aranan şartları belgelendirmesi gerekir.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin koşulları sağlaması zorunludur.

a) İlgili akademik birimin en az 2 nci sınıfına kayıtlı olmak, (Öğrenci Belgesi)

b) Mühendislik lisans tamamlama ile lisans denklik tamamlama öğrencisi olmamak, (Öğrenci Belgesi)

c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak, (E-Devlet Yargıtay Başkanlığı siyasi parti üyeliği sorgulama’dan çıkaracakları belge)

ç) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmamak, (E-Devletten Adli Sicil Kaydı)

d) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olmak, (Öğrenci İşlerinden temin edilecek)

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmamak, (Öğrenci Belgesi)

f) Genel not ortalaması 4 üzerinden 2,75 ve üstü olmak, (Transkript)

g) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da irtibatı olmamak, (E-Devletten Adli Sicil Kaydı)

ğ) Normal öğrenim süresi içerisinde olmak veya bir sonraki olağan seçim dönemine kadar normal öğrenim süresini doldurmayacak olmak (Öğrenci Belgesi) şartları aranır.

  1.  Adaylığı kabul edilen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilciliğine aday öğrencilerin, propaganda sürecinde kullanacakları yazı, afiş, broşür vb. materyalleri ilgili akademik birim bünyesinde kurulan akademik birim öğrenci temsilciliği seçim kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan afişler, öğrenci temsilciliği seçiminin yapılacağı bölüm/program/anabilim veya anasanat dalı duyuru panolarına asılabilir.

 

Tüm öğrencilerin seçimlere katılımını önemle rica eder, adaylara başarılar dilerim.

 

                                                                                                                          Dr. Öğr. Üyesi Emine Gökçe KARABEL

                                                                                                                                              Dekan Yardımcısı

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Eki-2021 10:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Eki-2021 10:26]

Duyuru Görüntüleme : [1.129]