2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yıl Sonu e-Sınavları

24.12.2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı yıl sonu e-sınavlarına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.  Alınan kararlar sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ile sınırlıdır.

Sınavlara İlişkin Genel Kararlar

 1. Sınavlar e-sınav şeklinde Üniversitemiz web sayfasında yer alan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvime göre UKEY üzerinden yapılacaktır.
 2. Sınav programlarında her ders için ayrılan sınav süresi test sınavlarında 20 dk veya 30  dk, klasik (yazılı) sınavlarda ise en fazla (40+5) 45 dk. olacak, klasik sınavlarda ilave olarak verilen 5 dakika öğrencilerin sınav kağıdını e-posta ile teslim etmeleri için kullanılacaktır.
 3. Mazeret sınav tarihleri her birimin kendi web sayfasında duyurulacaktır.
 4. Sınavlarda sistemin açıklama bölümünde mutlaka bir sınav yönergesi yer alacaktır.
 5. Sınav programlarında her ders için ayrılan sınav süresi test sınavlarında 20 dk veya 30  dk, klasik (yazılı) sınavlarda ise en fazla (40+5) 45 dk. olacak, klasik sınavlarda ilave olarak verilen 5 dakika öğrencilerin sınav kağıdını e-posta ile teslim etmeleri için kullanılacaktır.
 6. Mazeret sınav tarihleri her birimin kendi web sayfasında duyurulacaktır.
 7. Sınavlarda sistemin açıklama bölümünde mutlaka bir sınav yönergesi yer alacaktır.
 8. Sınavlara ait soru sayısının iki katı kadar soru öğretim elemanları tarafından üç kategoride hazırlanacak, sorular üç gruba ayrılacak (kolay-orta-zor) tercihen excel şablon dosyası kullanılarak sınav haftası başlamadan en az bir hafta önce UKEY sistemine yüklenecektir (Örnek: 20 soruluk bir test için hazırlanacak 40 sorunun 12’sinin kolay, 14’ünün orta ve diğer  14’ünün zor düzeyde soru olacak şekilde planlanacak)
 9. Öğrenciler sınav esnasında soruların tümünü tek seansta göremeycek, soru grubu kolay-orta-zor düzeyde olmak üzere üç gruptan oluşacak, öğrenciler bu gruptaki soruları cevapladıktan sonra sırasıyla diğer grup sorularını ekranda görebilecek ve geri dönülemeyeceği şekilde planlanacak.
 10. Sorular eşit puanlı olacak ve öğrencilere sistem tarafından rastgele dağıtılacak.
 11. Sınav güvenliği açısından arasınavlarda uygulanan filigram ve karekoda ilave olarak beş güvenlik sorusunun  TC/YU/Pasaport kimlik numarasının 3. ve 4.hanesi, TC/YU/Pasaport kimlik numarasının  son iki hanesi, doğum tarihi gün bilgisi, doğum tarihi ay bilgisi, doğum tarihi yıl bilgisinden oluşacak ve sistem öğrencilere her sınavda farklı güvenlik sorusu gelecek şekilde çalışacak.
 12. Güvenlik sorularının hatalı cevaplanması durumunda sınava başlama ve devamına engel oluşturmayacak ancak hatalı cevaplar öğrenciye ve öğretim üyesine bilgi olarak düşmesi sağlanacak, gerekli görülmesi durumunda yaptırım öğretim üyesi tarafından karar verilerek gerçekleştirilecek.
 13. Öğrenciler sınav başlamadan önce sisteme girebilecek, sistem öğrencilerin sınav başladıktan sonra ilk 5 dakika içinde de sınava girebilecekleri şekilde çalışacak.
 14.  Lisansüstü eğitimlerde yer alan tez savunması, yeterlik ve tez izleme komiteleri 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren Google Meet üzerinden Enstitüler tarafından oluşturulacak takvim dahilinde yapılacak.
 15. UKEY sistemine giriş yapmayan ve kendi sorularını cevaplamayan öğrenciler sınava girmemiş sayılacak.
 16. Sınav esnasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen ve mazeret sınav hakkı talebinde bulunacak olan öğrenciler mazeret sınav hakkı başvurusunda kullanılmak üzere mutlaka bu durumu kanıtlayacak bir ekran görüntüsü alacak, sözkonusu kanıtları  birimlerin belirleyeceği kurumsal e-posta (@uludag.edu.tr uzantılı) adresine gönderecek, kurumsal e-posta adreslerini birimler kendi web sayfalarından öğrencilere ilan edecek.
 17. Sınavlara ait cevap anahtarları öğretim elemanları tarafından UKEY’e (tercihen ders materyali sekmesine) yüklenecek.
 18. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde bağıl değerlendirme kullanılacak, bağıl değerlendirme yapılamayan sınavlarda her birimin yönetim kurulu kararıyla mutlak değerlendirme de yapılabilecek.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [31-Ara-2020 12:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Oca-2021 10:20]

Duyuru Görüntüleme : [1.486]