Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari Personel

                                                         

                                                                   Ferdi ÇİFCİ

                                                             Yüksekokul Sekreteri

                                                                                            

Fatma BOZKURT DEĞİRMENCİ                                 Hülya DURAK                                           Yasemin GÜLER                                Cemile GÖKÇE

   Özel Kalem / Personel İşleri                                   Öğrenci İşleri                                             Öğrenci İşleri                                   Tahakkuk İşleri   

 

 

                                                                                                 

          Mustafa GÜLEÇ                                          Zeki YALÇINKAYA                                          Kadir KOLAY                                        Selami DEDE

         Satın Alma İşleri                                                  Memur                                                          Hizmetli                                                Hizmetli

  

                                                                                   

            Sevim ALAN                                                Ramazan ATAK                                     Ayhan GEDİK                                      Bahtiyar ŞEN

          Genel Hizmetler                                           Genel Hizmetler                                    Genel Hizmetler                                  Genel Hizmetler

 

                                                                

                             Halil İbrahim ALTINOK                                        Metin GÜLŞEN

                                 Güvenlik Görevlisi                                       Güvenlik Görevlisi

 

 

                                    

 

 

 

Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1 16770 Harmancık/BURSA Tel.+90(224) 294 26 92 Tel.+90(224) 881 32 11 Fax.+90(224) 881 32 18