Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi nedir?

Organizasyon Şeması

Standart Personel Veri Girişi Yetki Listesi

Standart Birim Görev Tanımları

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışma Ekibi

Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1 16770 Harmancık/BURSA Tel.+90(224) 294 26 92 Tel.+90(224) 881 32 11 Fax.+90(224) 881 32 18