Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş) Bahar Yarıyılı Önlisans ve Lisans Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliğinin Ek Madde 1'in uygulanmasına ilişkin alınan 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yapılacak Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru Şartları Başvuru Takvimi ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için TIKLAYINIZ.  

 

TAKVİM

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

 21.01.2016

 29.01.2016

 Değerlendirme 

 01.02.2016

 05.02.2016

 Sonuçların Açıklanması

 08.02.2016

-

 Kesin Kayıt 

 09.02.2016

 10.02.2016

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Başvuru Dilekçesi (Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula yapılacaktır)
2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
3- Öğretim Planı ve Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
4- Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
5- DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi
6- ÖSYM Yerleştirme Belgesi (İnternet çıktısı)
7- Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (öğrenci belgesinde kayıt türü bilgisi yok ise eğitim görmekte olduğu üniversiteden Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)
8- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
9- Hazırlık okunmuş ise okunduğuna dair belge,
10- Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı,

 

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında ŞAHSEN yapılacaktır. (Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

 

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.  

Uludağ Üniversitesi Son 5 yıla ait Taban Puanlar için TIKLAYINIZ.

 

Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1 16770 Harmancık/BURSA Tel.+90(224) 294 26 92 Tel.+90(224) 881 32 11 Fax.+90(224) 881 32 18