Doktora tezine araştırma ödülü

Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Okan Tuncel, Nilüfer-Akkılıç Kütüphanesi tarafından düzenlenen “Akkılıç Bursa Araştırmaları 2011 Başarı Ödülü”nü kazandı.

 

 

Yarışmaya, “İnovasyon Sistemleri ve Ekonomik Gelişme: Bursa Bölgesi İmalat Sanayinde İnovasyon Süreçleri Üzerine Bir Alan Araştırması” başlıklı doktora teziyle katılan Dr. Cem Okan Tuncel,  ödülünü 28 Nisan 2012 günü Ataevler / Basın Kültür Sarayı’ndaki Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen törende alacak.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Vakfı ile Akkılıç Ailesi'nin, Araştırmacı Yazar Gazeteci Yılmaz Akkılıç onuruna oluşturduğu Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü; Bursa'yı konu alan doktora ve yüksek lisans tezleri ile aynı konudaki akademi dışı çalışmalara veriliyor. (Rektörlük Basın Bürosu)

   

 


12.03.2012 17:15:59