Doç. Dr. Dane EDİGER

Doç Dr Dane EDİGER                                                                                                                                                                      

Eskişehir'de dünyaya gelip ilk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. Tıp doktoru olarak 1991'de mezun olduktan sonra Tıpta uzmanlık eğitimine 1992'de Bursa Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıklar Tüberküloz kliniğinde başladı. Merhum Prof Dr Nihat Özyardımcı hocanın yanında Göğüs uzmanlığı eğitimini tamamlayıp 'Nokturnal ve nokturnal olmayan astımlı hastalarda serum kortizol düzeyleri ' adlı uzmanlık tezini vererek 1996 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. Hocasının Alerji bölümünü kurması talebi üzerine üst ihtisas yapmak üzere 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları içerisinde bulunan Allerji Bilim Dalı'nda eğitime başladı. Alerjinin Türkiye'deki duayen isimlerinden olan Prof Dr Zeynep Mısırlıgil Hoca'dan eğitim aldı. 'Nazal polipozis ve astımda immünohistopatolojik bulgular 'adlı tezi hazırlayarak 2000 yılında İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar uzmanı oldu. Uludağ Üniversitesinde İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Bilim dalını kurarak Astım ve Alerji polikliniğinde stajyer doktor ve araştırma görevlisi eğitimi yanı sıra hasta bakım hizmeti de vermeye başladı. Doçentlik ünvanını 2006'da alan Ediger İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı bünyesinde 4 yan dal uzmanı yetiştirmiş, 4 uzmanın da eğitim süreci devam etmektedir. Çalışma alanı tüm alerjik hastalıklara ek olarak ağır astımda biyolojik ajan tedavisi. alerjen aşı tedavisi, ilaç alerjileri üzerine odaklanmıştır. Hasta eğitimi adına 1996 yılından bu yana Halk Astım Okulu eğitimleri düzenlemektedir.

 

 

Özgeçmiş

 

Adı Soyadı:                           Dane Ediger

Unvanı:                                 Doçent Doktor

Kurumu:                                Uludağ Üniversitesi

Birimi:                                    Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Bölümü:                                  Dahili Tıp Bilimleri

Ana Bilim Dalı:                       Göğüs Hastalıkları

Kurum Sicil No:                   A 2508-2006

Emekli Sicil No:                   68537161

 

Kimlik Bilgileri:

Doğum Yeri:                         Eskişehir  

Doğum Tarihi:                       17/05/1968

Baba Adı:                              İbrahim Nejat

Anne Adı:                             Nuran

Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer:           Konya Ereğli

Medeni Durumu:                               Bekar

 

 

İlkokul                                       Eskişehir Porsuk İlkokulu

                                  

Ortaokul                                    Eskişehir Cumhuriyet Lisesi

                                              

Yüksek Öğrenim                 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi               1991

Tıpta Uzmanlık                    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları                1996

Yan Dal Uzmanlık            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerjik Hastalıklar                   1997-2000

 

 

Görevleri

Araştırma Görevlisi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları            1992-1996

Uzman Doktor                        Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları                     1996-1997

Yan dal ihtisası            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerjik Hastalıklar                          1997-2000

Y. Doçent Doktor     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları             2000-2006

Doçent Doktor                     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları                         2006-

 

 

Kurumdaki İdari Görevleri

Göğüs Hastalıkları

İmmünoloji ve alerjik Hastalıklar Bilimdalı Başkanı

 

Kurum Dışı Görevleri

Bursa Sağlı Müdürlüğü İl GARD Kurulu üyesi (Kronik havayolu  hastalıkları  kontrol programı)

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

 

Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar

            Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi Başkanı  Astım-Alerji çalışma grubu

            Türkiye Ulusal Allerji İmmünoloji Derneği Astım çalışma grubu

 

 

 

 

Temel İlgi Alanları

Astım, alerjik rinit, spesifik alerjen immünoterapi, İlaç alerjileri bronşektazi kronik ürtiker anjioödem

 

 

 

İletişim

Tel ev: 0224 247 3524

Tel (hastane): 0224 295 0000

Tel (Göğüs  Sekreter): 0224 295 0940

Tel (direkt): 0224 295 0914

Tel (direkt/Faks): 0224 4429238

e-posta: ediger@uludag.edu.tr

ediger1@gmail.com

Posta (iş): Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Görükle Bursa

Projelerde Yaptığı Görevler:

1) Nazal polip ve astmada immünohistokimyasal bulgular, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yardımcı Araştırmacısı, Proje No: 98-09-00-38, 1999.

2) Akciğer kanserli olgularda serum ve bronş lavajı matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) düzeyi ölçümü, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yöneticisi, Proje No: T-2003/78, 2005.                                                    

3) Hipoksemik ve normoksemik KOAH olgularında serum eritropoetin düzeylerinin değerlendirilmesi’ Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yöneticisi, Proje No: T-2006/23, 2006.

4) "Strengthening Aeroallergen Research Capacity of Uludag University: Aeroallergen Research Centre in Turkey" Avrupa Birliği Projesi

SON 20 YILDAN SEÇİLMİŞ YAYINLAR

 1. Ediger D., B.A. Sin, A. Heper, Y. Anadolu, ve Z. Mısırlıgil, “Airway Inflammation in Nasal Polyposis: Immunopathological Aspects of Relation to Asthma,” Clin Exp Allergy, 35: 319-326 (2005).
 2. Koç M. ve Ediger D., Budak F, Karadağ M, Oral HB, Uzaslan E, Ege E, Gözü RO. “Matrıx metalloproteınase-9 (MMP-9) elevated in serum, but not in bronchial lavage in lung cancer patients.” Tumori 92(2): 149-54 (2006).
 3. Bavbek, S., G. Çelik, D. Ediger, D. Mungan, B. Sin, Y.S. Demirel ve Mısırlıgil, Z, “Severity and Risk Factors in Adult Asthma Patients in Turkey,” Ann Allergy Asthma Immunol, 85: 134-139 (2000).
 4. Çelik, G., D. Mungan, S. Bavbek, B. Sin, D.Ediger, Y. Demirel ve Z. Mısırlıgil, “The Prevalence of Allergic Diseases and Atopy in Ankara, Turkey: A Two-Step Population -Based Epidemiological Study,” J Asthma, 36: 281-290 (1999).
 5. Bavbek, S., G. Çelik, D. Ediger, D. Mungan, Y.S. Demirel ve Mısırlıgil, Z, “The Use of Nimesulide in Patient with Acetylsalicylic Acid and Nonsteroidal Anti Inflammatory Drug Intolerance,” J Asthma , 36: 657-663 (1999).
 6. Çelik, G., D. Mungan, F. Özer, D. Ediger, S. Bavbek, B. Sin, Y.S. Demirel ve Z. Mısırlıgil, “Clinical Features and Atopy Profile in Turkish Subjects with Analgezic Intolerance,” J Asthma, 39: 101-106 (2002).
 7. Çelik, G., B. Sin, S. Keskin, D. Ediger, S. Bavbek, D. Mungan, F. Özer, Y.S. Demirel, F. Gürbüz ve Z. Mısırlıgil, “Risk Factors Determining Allergic Airway Diseases in Turkish Subjects,” J Asthma, 39: 383-390 (2002).
 8. Erdoğan, B., E. Uzaslan, F. Budak, M. Karadağ, D. Ediger, B. Oral, G. Göral, E. Ege ve O. Gözü, “The Evaluation of Solubl Fas and Fas Ligand Levels of Bronchoalveolar Lavage (BAL) in Lung Cancer Patients,” Tuberk Toraks 53:127-131 (2005).
 9. Ediger D., Coskun F., Kunt Uzaslan E., Gurdal Yuksel E., Karadag M., Ege E., Gozu O. “Clinical effectiveness of nebulised budesonide in the treatment of acute asthma attacks.” Tuberk Toraks. 54(2):128-36 (2006).
 10. Duran C, Ediger D, Ersoy C, Coskun NF, Selimoglu H, Ercan I, Kiyici S, Guclu M, Saglam DA, Erturk E, Tuncel E, Imamoglu S. Frequency of atopy and allergic disorders among adults with Type 1 diabetes mellitus in the southern Marmara region of Turkey. J Endocrinol Invest. 2008 Mar;31(3):211-5.
 11. Coskun F, Ege E, Uzaslan E, Ediger D, Karadağ M, Gözü O. Evaluation of thyroid hormone levels and somatomedin-C (IGF-1) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and relation with the severity of the disease. Tuberküloz Toraks. 57(4):369-75, (2009)
 12. Ursavas A, Ediger D, Ali R, Köprücüoglu D, Bahçetepe D, Kocamaz G, Coskun F, Ege E. Immune thrombocytopenia associated with pulmonary tuberculosis. J Infect Chemother. (2010)
 13. Aydın Güçlü Ö, Karadağ M, Macunluoğlu AC, Demirdöğen Çetinoğlu E, Ediger D. Evaluation of asthma awareness among teachers in Bursa. Tuberk Toraks. 2018 Jun;66(2):150-5
 14. Yorgancıoğlu A, Öner Erkekol F, Mungan D, Erdinç M, Gemicioğlu B, Özşeker ZF, Bayrak Değirmenci P, Naycı S, Çilli A, Erdenen F, Kırmaz C, Ediger D, Yalçın AD, Büyüköztürk S, Öztürk S, Güleç M, Işık SR, Kalyoncu AF, Göksel Ö, Aydın Ö, Havlucu Y, Baloğlu Ar İ, Erdoğdu A. Long-Term Omalizumab Treatment: A Multicenter, Real-Life, 5-Year Trial. Int Arch Allergy Immunol. 2018;176(3-4):225-233.
 15. Ediger D, Terzioglu K, Ozturk RT. Venom allergy, risk factors for systemic reactions and the knowledge levels among Turkish beekeepers. Asia Pac Allergy. 2018 Apr 11;8(2):e15
 16. Nair P, Wenzel S, Rabe KF, Bourdin A, Lugogo NL, Kuna P, Barker P, Sproule S, Ponnarambil S, Goldman M;Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. Nair P, Wenzel S, Rabe KF, Bourdin A, Lugogo NL, Kuna P, Barker P, Sproule S, Ponnarambil S, Goldman M; ZONDA Trial Investigators. N Engl J Med. 2017 Jun 22;376(25):2448-2458
 17. Terzioğlu K, Ediger D, Tülümen Öztürk R, Durmuş E, Alışır MF. Kounis syndrome not induced but prevented by the implantation of a drug-eluting stent: a case report. Anatol J Cardiol. 2017 May;17(5):412-413.
 18. Yildiz F, Dursun AB, Disçi R; PASTE Study Group. Prevalence of asthmatic smokers: Turkish experience (PASTE Study). Clin Respir J. 2014 Jul;8(3):350-6.
 19. Yıldız F; ASIT Study Group. Factors influencing asthma control: results of a real-life prospective observational asthma inhaler treatment (ASIT) study. J Asthma Allergy. 2013 Jul 1;6:93-101
 20. Kalpaklioglu AF, Kalkan IK, Akcay A, Reisli I, Can D, Uzuner N, Yuksel H, Kirmaz C, Gulen F,Ediger D. (Un)Awareness of allergy. World Allergy Organ J. 2011 Nov;4(11):170-8.
 21. Bavbek S, Yilmaz I, Celik G, Aydin O, Erkekol FÖ, Orman A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu O, Ozşeker F, Akkaya E, Karakiş GP, Canbakan S, Yüksel S, Misirligil Z. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease in patients with asthma in Turkey: a cross-sectional survey. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Jul-Aug;40(4):225-30

          

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [20-Ara-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.385]