Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

7143 Sayılı Af Kanunu İle Kabul Edilenler

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78.madde gereğince af kanunundan yararlanmak amacıyla yapılan başvuru sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı                      Programı                                 Durumu

Tarık YILMAZ                 Bilgisayar Programcılığı           Kabul

Ferhat ŞİRİN                  Bahçe Tarımı                            Kabul

Nihat MUTLU                 Harita ve Kadastro                   Kabul