Arşiv

Oksident Arşivi

 

2019 (1/1)

 1. Zafer Duygu - Antik Çağ’da İnciller’in Güvenilirliği Meselesi
 2. Halil Temiztürk - Bingenli Hildegard: Orta Çağlı Bir Hıristiyan Mistiğin Perspektifinden 'Öteki' Algısı
 3. Hammet Arslan - Dinler Tarihinde Bir Mukayese Örneği: G. Parrinder’in Bakış Açısıyla Avatara ve Enkarnasyon
 4. Caner Övsan Cakaş - Avrupa Toplumundaki Olumsuz İslâm Kurgusunun İki Yüzü: Oryantalizm ve Radikal İslâmcı İdeoloji
 5. Fatma Seda Şengül - Yahudi Düşünür Profiat Duran’ın İsa’nın Ulûhiyetine Dair Eleştirileri
 6. Peter Hughes & Talha Fortacı (çev.) - Servetus ve Kur'an
 7. Jon Hoover & Zeynep Yücedoğru (çev.) - İslâmî Monoteizm ve Teslîs

 

2019 (1/2)

 1. Mustafa Alıcı - Postmodern Çağda Batılı Şehir ve Hafızası
 2. Mahmut Salihoğlu & Şefaat Bedir - Mordecai Kaplan’ın Yahudi Dinî Hayatında Yaptığı Yenilikler
 3. Muhammed Güngör - Yahudilikte Özel Bir Sınıf: Yahudi Din Adamları Kohenler
 4. Johannes Van Oort & Nevfel Akyar (çev.) - Bir Dinî Kimlik İnşâ Örneği Olarak Gnostik-Maniheist Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı
 5. Moşe ben Nahman - Büşra Şahin (çev.) - Barselona Münazarası

 

2020 (2/1)

 1. Büşra Elmas - Hıristiyanlığın İlk Dönemlerinde Milenyalizm Meselesi
 2. Hakan Yılmaz - Evanjelik Hareketin ABD Siyaset Kurumundan Dinî Talepleri Üzerine Bir İnceleme
 3. Kübra Cengiz - Hıristiyanlık Söz Gücüyle mi Kılıçla mı Yayıldı? Ahmed Midhat Efendi - Misyoner Henry Otis Dwight Tartışması
 4. John Tolan & Necmettin Salih Ekiz (çev.) - 19. Yüzyıl Aşkenaz Yahudilerinin Monoteist Reformu İçin Bir Model Olarak Hz. Muhammed

 

2020 (2/2)

 1. Fuat Aydın - Bir Endülüs Yahudisinden Osmanlı Başdefterdârlığına: Abdüsselâm el-Mühtedî el-Muhammedî ve Risâletü’l-Hâdiye’si Üzerine Bir Araştırma
 2. Talha Fortacı - Emanuel Swedenborg’un Cennet ve Cehennem Anlayışı
 3. Ekrem Sert & Ahmet Güç - 1952 Mısır Devrimi’nden Arap Baharı’na Kadar Geçen Süreçte Kıptîler
 4. Hatice Kübra Baktemur - Modern Dönem Yahudilikte Süleyman Mabedi'ni Yeniden İnşa Girişimi: III. Mabet Hareketi'nin Doğuşu
 5. Yasin Meral - Hz. Muhammed’in Peygamberliğini Kabul Eden Yahudi Âlim: Natanel ben Feyyûmî

 

2021 (3/1)

 1. Ahmet Türkan - Osmanlı Sarayında Bir Dinler Tarihçisi: Max Müller’in Türkiye Ziyaretinin Değerlendirilmesi
 2. Akın Üstünyer - Kurtuluş Teolojisi Hareketi Üzerine Bir İnceleme: Latin Amerika Örneği
 3. Duygu Mete - Fides et Ratio Catholica: Papa II. John Paul ve Sonrası Roma Katolik Kilisesi’nde İman-Akıl İlişkisi

 

2021 (3/2)

 1. Emine Meydan & Ahmet Güç - Roma Katolik Kilisesi’nde Enterdi Uygulamaları
 2. Yasin Meral - Osmanlı Saray Hekimliğinden Papalığın Hizmetinde İbranice Kitap Sansürcülüğüne Bir Yahudi Âlimin Hayat Hikâyesi: Domenico Yeruşalmî (ö. 1622) ve Sefer ha-Zikuk
 3. Nevfel Akyar - 19. ve 20. Yüzyıl Modern Batı Ezoterik/Okültist Hareketleri Üzerine Dion Fortune'un Katkısı Bağlamında Bir Değerlendirme
 4. Emine Battal - Yeni Dinî Hareketlerin Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri Karşısındaki Tutum ve Davranışları
 5. Sema Nur Uzun - Yahudilikte Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Aşılanmaya Karşı Yaklaşımlar: Covid-19 Örneği
 6. Rumeysa Bektaş - Yahudilikte İtikâdî Bir Sapkınlık Örneği Olarak Apikoros

 

2022 (4/1)

 1. Yasin Meral - Abraham ibn Daud’un İbn Hazm’ın Nesih ve Tahrif Eleştirisine Karşı Tevrat Savunusu
 2. Mustafa Şahin & Mahmut Salihoğlu - Tarihsel Yorum Bağlamında Solomon Schechter’in Muhafazakâr Yahudiliğe Etkisi
 3. Fatıma Betül Taş - Karai Âlim Ya‘kûb el-Kirkisânî’nin Tevrat Çevirileri Üzerine Değerlendirmeleri
 4. Zekiye Sönmez - İsa Mesih’in Tanrısallığının Taklidi ve Bunun Orta Çağ Hıristiyan Dünyasındaki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

 

2022 (4/2)

 1. Yasin Güzeldal - Britanya ve Batı Avrupa'nın Hıristiyanlaşmasında Kelt Manastır Misyonerliğinin Rolü
 2. Talha Fortacı - The Trinity in the Theology of Michael Servetus
 3. İsmet Tunç - Kanonik İncillerde İsa ve Şeytan Diyaloğu: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
 4. Ayşe Selvi - Türkiye’deki Üniversitelerde Dinler Tarihi Alanında 2021 Yılında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Nis-2023 15:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Nis-2023 11:52]

İçerik Görüntüleme : [487]