Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Vizyon-Misyon

VİZYON

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesin'in vizyonu, sosyal ve fen bilimleri alanlarında üst düzey eğitim veren; ürettiği bilginin yanı sıra yerel ve evrensel sorunları çözebilecek mezunlar yetiştiren bir fakülte olmaktır.

MİSYON

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bilginin değerini özümsemiş, iletişim ve liderlik yetenekleri gelişmiş; çağın problemlerini anlayabilme ve çözüm önerebilme becerisine sahip, değerlerine bağlı yurtsever bireyler yetiştiren kaliteli bir eğitim vermeyi; ulusu ve insanlığın gelişimi için özgün bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiştir.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer, Bursa / TÜRKİYE
Telefon:0 224 294 16 51 (Fen Bl.) 0 224 294 16 52 (Sos. Bl.)
Fax: 0 224 294 18 98 (Fen Bl.) 0 224 294 18 97 (Sos. Bl.)