Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuru ve Değerlendirme Sonuçları!

https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/fenedebiyat/dosya/2019-2020%20G%C3%9CZ%20%C3%87%C4%B0FT%20ANADAL%20BA%C5%9EVURU%20ve%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME.xlsx

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer, Bursa / TÜRKİYE
Telefon:0 224 294 16 51 (Fen Bl.) 0 224 294 16 52 (Sos. Bl.)
Fax: 0 224 294 18 98 (Fen Bl.) 0 224 294 18 97 (Sos. Bl.)