Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK DERSLER (SOSYAL BÖLÜMLER)

https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/fenedebiyat/2019%20YAZ%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%C4%B0NDE%20A%C3%87ILACAK%20DERSLER%20(SOSYAL%20B%C3%96L%C3%9CMLER)%20(2).xlsx

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer, Bursa / TÜRKİYE
Telefon:0 224 294 16 51 (Fen Bl.) 0 224 294 16 52 (Sos. Bl.)
Fax: 0 224 294 18 98 (Fen Bl.) 0 224 294 18 97 (Sos. Bl.)