Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İdari Formlar

KURUMSAL    
Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu Göster İndir
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu Göster RIT-FR-OİD-70
Öğretim Üyeleri İçin Doldurulması Gereken İlgili Döneme Ait Haftalık Ders Programı Çizelgesi Göster İndir
Anabilim Dallarının Doldurması Gereken Dönemlik Performans Verilerine ait Gösterge Tabloları Göster İndir
Lisansüstü Eğitim Ders Görevlendirme Formu Göster RİT-FR-PER-51
Haftalık Ders Programı Formu Göster İndir
Tamamen veya Kısmen UKEY Üzerinden Verilecek Derslere İlişkin Doldurulması Gereken Tablo Örneği Göster İndir
Kontenjan Talep Eden Öğretim Üyelerine Ait Yayın Tablosu Göster İndir
Lisansüstü Ders Planları Formu Göster İndir
Lisansüstü Sınav Çizelgesi Göster İndir
Farabi Koordinatör Listesi Göster İndir
     
PERSONEL    
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu Göster RİT-FR-ÖİD-72
Araştırma Görevliliği Sınav Başvuru Formu Göster İndir
2547 Sayılı Kanuna Göre 31 ve 40/d Maddeleri Uyarınca Görevlendirme Formu Göster İndir
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Hesap Dilekçesi Göster İndir
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Göster İndir
Ders Yükü Çizelgesi Formu Göster İndir
ÖYP Satın Alma Talep Formu Göster İndir
Araştırma Görevlisi izin Formu Göster İndir
İdari Personel İzin Formu Göster İndir
Araştırma Görevliliği Süre Uzatım Formu Göster İndir
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr