Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mevzuat

YÖNETMELİKLER

1- Lisansüstü Çerçeve Yönetmeliği                                                                                                                                                                                       Göster

2- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği                                                                                                                                        Göster

3- Lisanüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği                                                                                                                            Göster

4- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği                                                                                                                                                    Göster

5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği                                             Göster

6- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Aatamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953)                                                                                                      Göster

7-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Y (Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442)                                                                                                                                                                                                Göster

8- Lisansüstü Eğitim Sürelerine İlişkin YÖK Kararı                                                                                                                                                                Göster

 

YÖNERGELER

1-Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge                                                      Göster

 

DİĞER

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu                                Göster

2- Resmi Gazete                                                                  Göster

3- Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri                         Göster

4- Doktora Programı Açma Ölçütleri                                    Göster

5- Lisansüstü Eğitm-Öğretim ilkeleri                                    Göster

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr