Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

GENEL FORMLAR

     
     
Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu Göster RİT-FR-ÖİD-50
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu Göster İndir
Lisansüstü Eğitim Ders Seçimi Formu   RİT-FR-ÖİD-51
Lisansüstü Eğitim Özel Öğrenci Ders Seçim Formu   RİT-FR-ÖİD-73
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu   RİT-FR-ÖİD-74
Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programı Sonuç Formu    
Lisansüstü Sınav Protokolü    
Lisansüstü Seminer Sunumu Duyurusu   RİT-FR-ÖİD-55
Lisansüstü Seminer Değerlendirme Formu   RİT-FR-ÖİD-57
Lisansüstü Seminer İzleyici Katılım Listesi   RİT-FR-ÖİD-56
Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu   RİT-FR-ÖİD-60
Danışman ve Ens. Müd. Yrd. Tez Onay Formu    
Lisansüstü Tez Savunma Duyurusu    
Lisansüstü Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu   RİT-FR-ÖİD-61
Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu   RİT-FR-ÖİD-62
Lisansüstü Araştırma Görevlisi Görev Süre Uzatımı    
Lisansüstü Araştırma Görevlisi İzin Dilekçesi    
Lisansüstü İzinli Sayılma İsteği Dilekçesi    
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu   RİT-FR-ÖİD-52
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişiklik Formu   RİT-FR-ÖİD-53
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu   RIT-FR-OİD-70
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu   RİT-FR-ÖİD-72
Yurtdışı Değişim Programları Öğrenci İzin Dilekçesi   RİT-FR-ÖİD-44
Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-59
Öğretim Üyeleri İçin Doldurulması Gereken İlgili Döneme Ait Haftalık Ders Programı Çizelgesi    
Lisansüstü Tez Çoğaltma ve Elektronik Yayımlama İzin Formu    
İkinci Kez Diploma Talep Edenler İçin Form   RİT-FR-ÖİD-37
Anabilim Dallarının Doldurması Gereken Dönemlik Perofmans Verilerine ait Gösterge Tabloları    
     
YÜKSEK LİSANS    
Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi/Değişikliği Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-54
Yüksek Lisans Tez Gelişme Raporu   RİT-FR-ÖİD-58
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu    
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Raporu Formu    
     
DOKTORA    
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-63
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı   RİT-FR-ÖİD-64
Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi/Değişikliği Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-65
Doktora Tez Önerisi Savunma ve Sonuç Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-66
Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-68
Doktora Tez Önerisi Değişikliği Formu Dilekçe RİT-FR-ÖİD-67
     
DİĞER FORMLAR    
Lisansüstü Eğitim Ders Görevlendirme Formu   RİT-FR-PER-51
Haftalık Ders programı    
Tamamen veya Kısmen UKEY Üzerinden Verilecek Derslere İlişkin Doldurulması Gereken Tablo Örneği    
Araştırma Görevliliği Sınav Başvuru Formu    
2547 Sayılı Kanuna Göre 31 ve 40/d Maddeleri Uyarınca Görevlendirme Formu    
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Hesap Dilekçesi    
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu    
Kesin Kayıtta Denklik İçin Dilekçe    
Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi    
YÖK 4'lük Not Sistemi Eşdeğerlik tablosu    
Yabancı Dil Sınavları Eşedeğerlilik Tabloları    
Ders Yükü Çizelgesi Formu    
ÖYP Satın Alma Talep Formu    
Kontenjan Talep Eden Öğretim Üyelerine Ait Yayın Tablosu    
Personel İçin Kısa Süreli izin Formu    
Araştırma Görevlisi izin Formu    
İdari Personel İzin Formu    
Doktora Tez ödülü Başvuru Formu    
Lisansüstü Kontenjan Talep Formu    
Lisansüstü Ders Planları    

Lisansüstü Sınav Çizelgesi

   
Farabi Koordinatör Listesi    
YL / Doktora İntihal Yazılım Rporu     
ÖNEMLİ NOT:     
İlgili formun yanında bulunan "Dilekçe" linkinin üzerine tıklayarak ilgili dilekçeye ulaşıp, formun dilekçesi ile birlikte enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.    
İlgili Anabilim Dalı, yazışma kurallarına göre gerekli bilgilerini dilekçenin altına yazmalıdır.    
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr