Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Sistemin Bileşenleri

       1. Kontrol ortamı standartları

        2. Risk değerlendirme standartları

        3. Kontrol faaliyetleri standartları

        4. Bilgi ve iletişim standartları

        5. İzleme standartları

 

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr