Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Amaçları Nelerdir?

  • Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
  • Mali Raporların Güvenilirliği
  • Yürürlükteki mevzuata uyum
  • Varlıkların korunması
  • Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
  • Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
  • Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
  • Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr