Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

DOKTORA

            ALES: Doktora başvurularında en az 55 (ALES Sayısal) puanı, lisans mezunları için açılan Birleştirilmiş Doktora kontenjanları için en az 80 (ALES Sayısal) puanı aranmaktadır.

            Yabancı dil: Doktora başvuruları için en az 55 (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlar) puan aranmaktadır. Doktora başvurularında herhangi bir not ortalaması aranmamaktadır. İlgili Anabilim Dallarınca belirtilen lisans programlarından mezun olmuş olmak yeterlidir. Birleştirilmiş doktora programları için 3,00 Gano şartı aranmaktadır.

            Değerlendirme Ağırlıkları: ALES Puanı: %50, Mezuniyet Ortalaması :%15, Yabancı Dil Puanı: %15, Mülakat Puanı: %20 puanları göz önünde bulundurularak Genel Başarı Notu hesaplanmaktadır. Genel Başarı Notunun en az 60 puan olması gerekir

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr