Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

YÜKSEK LİSANS

           ALES: En az 55 (ALES Sayısal) puanı aranmaktadır.

             Yabancı dil: Yüksek Lisans başvuruları için en az 50 (YDS, UÜDS, ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlar) puan aranmaktadır. Yüksek lisans ve doktora başvurularında herhangi bir not ortalaması aranmamaktadır. İlgili Anabilim Dallarınca belirtilen lisans programlarından mezun olmuş olmak yeterlidir.

           Değerlendirme Ağırlıkları: ALES Puanı:%50, Mezuniyet Ortalaması: %15, Yabancı Dil Puanı:%15, Mülakat Puanı: %20 puanları göz önünde bulundurularak Genel Başarı Notu hesaplanmaktadır. Genel Başarı Notunun en az 60 puan olması gerekir.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr