Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

YÖNETMELİKLER

2016 FAALİYET RAPORUMUZ

1- Lisansüstü Çerçeve Yönetmeliği

2- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

3- Lisanüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

4- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

6- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Aatamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953)

7-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Y (Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442)

YÖNERGELER

1-Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

DİĞER

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2- Resmi Gazete

3- Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

4- Doktora Programı Açma Ölçütleri

5- Lisansüstü Eğitm-Öğretim ilkeleri

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr