Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Özgörev

        Özgörev

        Lisansüstü eğitimin ve araştırmaların niteliğini artırarak, toplumun gelişmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli ve uzmanlaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş insan gücü yetişmesine katkıda bulunmak,

        Öğrencilere, öğretim üyelerine ve diğer ilgili kişilere kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunarak, tüm paydaşların memnuniyet derecesinin yükseltilmesine çalışmak .

         Evrensel değerleri temel alarak yaptığı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle yetkin, yaratıcı, girişimci, uzmanlaşmış ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr