Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2018-2019 GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ İŞLEMLERİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Planları web sayfamıza eklenmiştir. 

Bir yüksek lisans öğrenci doktora programlarından, doktora öğrencisi yüksek lisans programlarından ders alamaz.

Devam eden lisansüstü öğrencilerimizin harç ödeme işlemleri 05.09.2018 – 21.09.2018 tarihleri arasındaders seçimi işlemleri 19.09.2018-21.09.2018 tarihleri arasındadır. Harç ödemesi HALK BANKASI'na yapılacaktır.

NOT: Yüksek lisans öğrencilerimizi çin "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersi sadece 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı ve sonrası kayıtlılar için zorunludur. 

1- Ders seçimleri sadece sistem üzerinden yapılacaktır. Alan dışı ders almak isteyen öğrencilerimizin Alan Dışı Ders Seçim Formu'nu doldurup danışman öğretim üyesine onaylattırdıktan sonra Merkezi Otomasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Alan dışı ders seçimi zorunlu değildir.  

2- Ders seçimleri web sayfamızın Öğrenci menüsünde bulunan öğretim yıllarına göre ders planlarına göre yapılmalıdır. Her öğrenci kayıt olduğu döneminde planına tabidir.

3- Öğrenci derslerini önce danışmanının bilgisi dahilinde seçer. Daha sonra danışman öğretim üyesi tarafından onaylandıktan sonra ilgili ders, dersi veren öğretim üyelerinin listesinde görünecektir. Danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmayan dersler için öğrenci danışmanı ile irtibata geçmelidir.

4- 2014 Eylül ve daha sonra kayıt yaptıran öğrencilerimiz Bologna sürecine tabi oldukları için, AKTS tamamlama mecburiyetleri vardır. Ders planlarında yazdığı gibi ders seçimi yapmalıdırlar. Örneğin programda güz yarıyılında 4 ders (Tez Danışmanlığı ve Uzmanlık Alan dersleri hariç), bahar yarıyılında 3+1 (Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği) ders almaları gerekiyorsa, o şekilde ders seçimi yapmalıdırlar.  Ayrıca 07.01.2017 tarihli yönetmeliğimize göre doktora öğrencileri alan dışı derslerini ancak doktora programlarından seçebileceklerdir.

5-Daha önce alıp başarısız veya devamsız olunan seçmeli dersini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde danışman öğretim üyesine paraf attırdıkları ders değişikliği dilekçelerini Merkezi Otomasyon Birimine teslim etmelidirler. Ders değişiklikleri güz programı dersleri yerine güz dersi, bahar programı dersleri yerine  bahar dersi şeklinde olmalıdır. 

6- Harç ödeme işlemleri örgün tezli yüksek lisans öğrencileri için 5. yarıyıl, doktora için 9. yarıyıldan itibaren başlamaktadır.

7- Otomasyon üzerinden ders seçimi işlemlerinde göremediğiniz dersler olabilir.  Bu durumdaki öğrencilerimiz Merkezi Otomasyon Birimi ile irtibata geçmelidirler. 

8- Ders seçimi işlemi sırasında ders saatleri çakışmaması gerekir. Çakışan dersler kesinlikle seçilemez.

8- Her öğrencimiz tez aşamasında dahi olsa sistem üzerinden ders seçmelidir. Ders seçmeyen öğrencilerimiz YOKSİS üzerinde pasif durumda olacaklarından E-Devlet üzerinden öğrenci belgesi alamazlar.

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr