Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2018-2019 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

2018-2019 Güz Yarıyılı mülakat sonuçları saat 14:00'de Online Başvuru ekranından ilan edilecektir. 

Kesin kayıt tarihleri 10 - 11 Temmuz 2018

Yedek liste ilanı  12 Temmuz 2018

Yedek Liste Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2018

 Öğrenci Sicil Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.) 

Danışman Tercih Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.)

KESİN KAYIT EVRAKLARI

1- Lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği. Yabancı Uyruklu adaylar için diploma denklik belgesinin varsa aslı veya resmi onaylı örneği. Ön koşullarında lisans şartı belirtilen doktora programlarının kesin kayıtlarında lisans diplomasının örneği de istenmektedir. 

      2- ALES sonuç belgesi

      3- Yabancı dil sonuç belgesi (Sadece doktora öğrencileri için)

      4- Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge (Transkript). Aslı veya onaylı örneği

      5-Yabancı Uyruklu adaylar, Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç).

6- Fotoğraf; 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

     7- 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi. (Askerliğini yapmayanlar için 2 Adet). 

     8-Yabancı Uyruklu adaylar, İlgili belgelerini adayın kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerinin sunulması gerekmektedir.

      9- Yabancı uyruklu adaylar için pasaport örneği. (Türkçe)

      10- Askerlik Durum Belgesi; yoklama yaptırdıktan sonra E-devlet üzeridnen ve ya askerlik şubelerinden  alınacak olan Askerlik Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (birer adet). Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesinin fotokopisi.  (Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.)

     11- II. Öğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile Yabancı uyruklu adaylar önce Enstitümüze kayıt yaptırıp öğrenci numarası almalar gerekmektedir.

    12- Enstitüden temin edilecek Öğrenci Sicil Formu ve Danışman Tercih Formu.

    13-Enstitümüzün 11.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereği; İkinci Öğretim Programlarında en az 10 müracaat olması halinde mülakat yapılacak olup, kazanan öğrenciler arasından en az 10 öğrencinin kesin kayıt yaptırması zorunludur. Aksi takdirde program açılmayacaktır. Programın açılması durumunda seçmeli derslerin en az 3 öğrencinin seçmesi durumunda açılması uygun bulunmuştur.

     14- Yabancı uyruklu adaylar ve İkinci öğretim programlarımız için öğrenim ücreti dekontları:

      Yabancı uyruklu adaylar için : 903 TL (Dönemlik ücrettir)

      Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı için;

       (4.455 TL (33 x 270 =8910 TL ilk yılın toplam ücretinin yarısı. Diğer yarısı bir sonraki dönem başında alınacaktır.

      İkinci yıl için 10 x 270 = 2700 TL iki döneme bölünecektir.) 

      İnşaat Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksesk Lisans Programı için;       

        4.455 TL (33 x 270 = 8910 TL toplam ücretinin yarısı. Diğer yarısı bir sonraki dönem başında alınacaktır.)

      Tarım Ekonomisi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

      4.050 TL (30 x 270 = 8100 TL toplam ücretinin yarısı. Diğer yarısı bir sonraki dönem başında alınacaktır. )

NOT: Yukarıdaki ücretler 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı öğrenim ücretleri olduğundan 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı öğrenim ücretleri belirlendikten ortaya çıkan fark bahar dönemindeki ikinci taksitlere yansıtılacaktır.) Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10 kişiyi bulmadığında Eylül döneminde yapılması muhtemel başvurular beklenecektir. İkinci alımlarda da sayı tamamlanmadığında program açılamadığından yatırılan ücretler iade edilecektir. 

NOT: Diğer tezsiz yüksek lisans programlarında mülakat / bilimsel değerlendirme sınavı sonrasında 10 kişi tamamlanmadığından ilan edilmemiştir.    

 

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr