Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 GÜZ YARIYILI BİLİMSEL/MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI

2017-2018 Güz Yarıyılı mülakat sonuçları Online Başvuru ekranından Yönetim Kurulumuzca onay verildikten sonra ilan edilecektir.

Kesin kayıt işlemleri 08 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır.

 

 Öğrenci Sicil Formu 

Danışman Tercih Formu.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

1-Lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi veya resmi kurumdan onaylı örneği. Yabancı Uyruklu adaylar için diploma denklik belgesi veya mezun oldukları kurumların tanınma belgeesinin  aslı veya resmi onaylı örneği.

       2- ALES sonuç belgesi

      3- Yabancı dil sonuç belgesi (Sadece doktora öğrencileri için)

      4- Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge (Transkript). Aslı ile birlikte fotokopisi veya resmi bir kurumdan onaylı örneği

      5-Yabancı Uyruklu adaylar, Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç).

6- Fotoğraf; 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf

      7- Nüfus cüzdan fotokopisi. (1 Adet)

      8-Yabancı Uyruklu adaylar, İlgili belgelerini adayın kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerinin sunulması gerekmektedir.

      9- Askerlik şubelerinden yoklama yaptırdıktan sonra alınacak olan Askerlik Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (birer adet). Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesinin fotokopisi.  

     10- II. Öğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ödemeleri gereken katkı payı miktarı Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

    11- Enstitüden temin edilecek Öğrenci Sicil Formu ve Danışman Tercih Formu.

    12-Enstitümüzün 11.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereği; İkinci Öğretim Programlarında en az 10 müracaat olması halinde mülakat yapılacak olup, kazanan öğrenciler arasından en az 10 öğrencinin kesin kayıt yaptırması zorunludur. Aksi takdirde program açılmayacaktır. Programın açılması durumunda seçmeli derslerin en az 3 öğrencinin seçmesi durumunda açılması uygun bulunmuştur.

    13-Müracaat eden adaylardan kontenjan sayısının iki katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

   14- İkinci öğretim programlarımızın ücretleri:

        Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programları toplam;       

        33 x 270 = 8910 TL (Güz : 4455 TL + Bahar: 4455 TL)

        Tarım Ekonomisi ve Gıda Mühendisliği Tezsiz Yüksek lisans toplam;

        30 x 270 = 8100 TL (Güz : 4050 TL + Bahar: 4050 TL)

        Otomotiv Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans toplam=11.610 TL

        İlk yıl : 33 x 270= 8910  İkinci yıl: 10 x 270 = 2700 TL (Güz : 4455 TL + Bahar: 4455TL)

NOT: Belirtilen Ücretiler iki dönemde, her dönem ücreti 4 taksit (Halk Bankası kredi kartı olanlar için) olacak şekilde toplam 8 taksitte ödenir. 

 

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr