Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğrencilerimizin Tez Teslim Aşamasında Yapması Gerekenler

           Tez yazım işlemini tamamlayan öğrencilerimiz öncelikle (2016-2017 güz yarıyılından önce eğitime başlayan adaylar) eğer tez aşaması seminerini sunmamışlar ise seminer sunumunu yapması gerekmektedir.

           Daha sonra danışman öğretim üyesinin Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'ndan bir seferliğe mahsus alacağı şifre ile Turnitil İntihal programına tezini aktarıp, en fazla % 24 olan rapor sonucunu ilk 5 sayfası ile birlikte Enstitümüz web sitesinin Formlar ve Dilekçeler sayfasının en altında bulunan İntihal Yazılım Raporu doldurularak Enstitümüze teslim edilmelidir. Sonra aşağıda belirtilen formları danışman öğretim üyesi ve müdürümüz / müdür yardımcılarımızdan birine tezinin çıktısını göstererek onaylatmalıdır.

Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu 

Danışman ve Enstitü  Müdür Yardımcısı Onay Formu

Prof.Dr.Ali BAYRAM - Makine Mühendisliği ABD  (Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri)

Doç.Dr.İlker KILIÇ - Biyosistem Mühendisliği ABD - (Ziraat Fakültesi) (Mühendislik ve Ziraat Fakültesi öğrencileri)

Doç.Dr.Adem AKPINAR - İnşaat Mühendisliği  (Fen - Edebiyat ve Mimarlık Fakülteleri)

     Yukarıda beleirtilen evraklar Spralli olarak ciltsiz tez ile birlikte bizzat öğrenci tarafından Enstitümüze teslim edilmelidir. Bu işlemlerden sonra danışman öğretim üyesi eşliğinde Jüri Öneri Formu Anabilim Dalı tarafında UDOS üzerinden gönderilmelidir. Jüri üyeleri yüksek lisans için 3 asıl (1 üye kurumdışından) ve 2 yedek (1 üye kurum dışından), doktora için 5 asıl (2 üye kurum dışından ve 2 yedek (1 üye kurum dışından) olacak şekilde olmalıdır. 

    Jüri önerisi ve tez Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci tarafından jüri üyelerine dağıtılması gereken jüri yazıları alınarak tezin birer kopyaları ve  Enstitümüz web sitesinin Formlar ve Dilekçeler sayfasından çıktı alarak Kişisel Değerlendirme Formlarını (3 Sayfa) asil üyelere dağıtmalıdır. Bu arada kurum dışından gelecek öğretim üyeleri için Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile sınav tarihi ve görevlendirilecek öğretim üyesinin adı ve kaç gün görevlendirleceği bildirilmelidir. Bu arada tez savunma sınavından bir gün önce Enstitümüz Tahakkuk bürosundan görevlendirilecek olan öğretim üyeleri için yolluk evrakları alınmalıdır. 

     Tez savunma sınavından sonra Sınav Ortak Raporu, öğretim üyeleri tarafından doldurulan Kişisel Değerlendirme Formları ve sınavda sorulan sorular 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalı tarafından UDOS üzerinden gönderilmelidir.

     MEZUNİYET İÇİN ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

    ENSTİTÜMÜZ İÇİN

1- Bir adet ıslak imzalı ve en arkasında Üniversitemize ait Elektronik Yayınlama ve Çoğaltma formu olan ciltli tez (Üniversitemiz Matbaasında yapılması gerekmektedir.)

2- Tez Veri Giriş Formu (YÖK üzerinden çıktı alınarak) ve Özet - Abstract sayfalarının çıktıları.

3- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'ndan alınan İlişik Kesme Belgesi

4- Bir adet içinde tezin tamamı WORD ve PDF formatında olan CD

5- Bir adet aşağıda özellikleri belirtilen Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere CD

       a- Her tez için 1 adet CD kullanılacaktır. CD içeriğindeki dosyanın en sonunda U.Ü. Elektronik Çoğaltma ve Yayımlama Formu imzalanmış hali tarattırılmış bir şekilde olmalıdır.
       b- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır.
       c- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı
olacaktır.
       d- Tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü
sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim,
şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından
sağlanmalıdır.
       e- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
       f- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.
       g- PDF dosyasına isim verirken yazar adı ve soyadı bilgileri bulunmalıdır.
Örnek : ad_soyadı_.pdf
 

6- Öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir. Kimlik kartları kayıp ise ulusal veya yerel bir gazetede ilan vermiş olmaları gerekmektedir. 

       YÖK İÇİN

1- Islak imzalı Tez Veri Giriş Formu 

2- Islak imzalı Tez Onay Sayfası

3- Bir adet aşağıda belirtilen şekilde CD

     a- Tek dosya halinde PDF formatında ve dosya adı YÖK'ün verdiği referans numarası olacak şekilde olmalıdır.

    b- Enstitü Müdürümüze imzalatılmış Tez Onay sayfası taratılarak renkli bir şekidle bu dosyada olmalıdır.

    c- Üniversitemize ait Elektronik Çoğaltma ve yayınlama Formu kesinlikle bu CD de olmamalıdır.

    

  

 

 

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr