Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2019-2020 GÜZ YARIYILI MÜLAKAT SONUÇLARI VE KESİN KAYIT EVRAKLARI

2019-2020 Güz Yarıyılı mülakat sonuçları Online Başvuru ekranından ilan edilmiştir. 

Kesin kayıt tarihleri 04 - 06 Eylül 2019

Yedek liste ilanı  09 Eylül 2019

Yedek Liste Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2019

 Öğrenci Sicil Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.) 

Danışman Tercih Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.)

KESİN KAYIT EVRAKLARI

1- Yüksek lisans için Lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği(Belgenin aslı öğrencinin yanında ise aslına bakarak sadece fotokopi de kabul edebiliriz). Yabancı Uyruklu adaylar için diploma denklik belgesinin varsa aslı veya resmi onaylı örneği. 

      2- ALES sonuç belgesi

      3- Yabancı dil sonuç belgesi (Yabancı uruklu adaylar da dahil olmak üzere doktora öğrencileri ve ön koşulunda Yabancı dil puanı isteyen yüksek lisans programları için)

      4- Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyetini esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge (Transkript). Aslı veya onaylı örneği

      5-Yabancı Uyruklu adaylar, Üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) veya ULUTÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç).

6- Fotoğraf; 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

     7- 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi. (Askerliğini yapmayanlar için 2 Adet). 

     8-Yabancı Uyruklu adaylar, İlgili belgelerini adayın kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerince onaylanması ve onaylı belgelerin Yeminli Tercüman Tarafından Türkçeye çevrilmiş suretlerinin sunulması gerekmektedir.

      9- Yabancı uyruklu adaylar için pasaport örneği. (Türkçe)

      10- Askerlik Durum Belgesi; yoklama yaptırdıktan sonra E-devlet üzeridnen ve ya askerlik şubelerinden  alınacak olan Askerlik Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (birer adet). Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesinin fotokopisi.  (Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.)

     11- II. Öğretim programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ile Yabancı uyruklu adaylar önce Enstitümüze kayıt yaptırıp öğrenci numarası almalar gerekmektedir.

    12- Enstitüden temin edilecek Öğrenci Sicil Formu ve Danışman Tercih Formu.

    13-Enstitümüzün 11.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereği; İkinci Öğretim Programlarında en az 10 müracaat olması halinde mülakat yapılacak olup, kazanan öğrenciler arasından en az 10 öğrencinin kesin kayıt yaptırması zorunludur. Aksi takdirde program açılmayacaktır. Programın açılması durumunda seçmeli derslerin en az 3 öğrencinin seçmesi durumunda açılması uygun bulunmuştur.

     14- Yabancı uyruklu adaylar ve İkinci öğretim programlarımız için öğrenim ücreti dekontları:

      Yabancı uyruklu adaylar için : 903 TL (Dönemlik ücrettir)

      15- Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ve İnşaat Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksesk Lisans Programları için;       

        4.455 TL (33 x 270 = 8910 TL toplam ücretinin yarısı (4455 TL). Diğer yarısı bir sonraki dönem başında alınacaktır.)

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr