Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

31 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI HAKKINDA

2019-2020 Güz Yarıyılı mülakat sonuçları Online Başvuru ekranından ilan edilmiştir.

Kesin kayıt tarihleri 05 - 07 Ağustos 2019

Yedek liste ilanı  08 Ağustos 2019

Yedek Liste Kayıt Tarihi: 09 Ağustos 2019

 Öğrenci Sicil Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.) 

Danışman Tercih Formu (Daha okunabilir olması için mümkün olduğunca bilgisayarda doldurup getirilmelidir.)

KESİN KAYIT EVRAKLARI

1- Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği(Belgenin aslı öğrencinin yanında ise aslına bakarak sadece fotokopi de kabul edebiliriz). 

      2- ALES sonuç belgesi

      3- Yabancı dil sonuç belgesi 

      4- Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren belge (Transkript). Aslı veya onaylı örneği

     5- Fotoğraf; 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

     6- 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi. (Askerliğini yapmayanlar için 2 Adet). 

     7- Askerlik Durum Belgesi; yoklama yaptırdıktan sonra E-devlet üzeridnen ve ya askerlik şubelerinden  alınacak olan Askerlik Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (birer adet). Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesinin fotokopisi.  (Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.)

     8- Öğrenci Sicil Formu ve Danışman Tercih Formu. (Enstitümüzden de temin edilebilir.)

   

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa Tel:0 (224) 294 24 35 Mail: fenbil@uludag.edu.tr