Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tebliğler

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No 40)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)