Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

FORMLAR

 FORMLAR  DİLEKÇELER  DİĞER

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULLARI

İntihal Yazalım Raporu

Sicil Formu ve Durum Bildirimi

RİT-FR-ÖİD-04  Yıllık İzin (Akademik)  Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri                            
 Ders Planları RİT-FR-ÖİD-14  Yıllık İzin (İdari)  4’lük Sistem Not Eşdeğerlikleri
 Not Geri Çekme Formu RİT-FR-ÖİD-36  Kayıt Dondurma   Yemek Bursu Başvuru Formu
 Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-50  Kayıt Sildirme  Ek Ders Puantaj Formu
 Ders Seçimi Formu RİT-FR-ÖİD-51  Askerlik Tecil İşlemi  Ders Telafi Formu
 Danışman Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-52  Askerlik Tehir İptali  Final Sınav Puantajı
 Danışman Değişikliği Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-53  Pasaport Harcı  Doktora Tez Ödülü Başvuru Formu
 Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi veya Değişiklik Formu RİT-FR-ÖİD-54  Ders Muafiyeti  Tez İntihal Formu
 Seminer Sunum Duyurusu RİT-FR-ÖİD-55  Sınav Sonucuna İtiraz  Aile Yardımı Bildirimi
 Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi RİT-FR-ÖİD-56  Genel Amaçlı  Türkiye Mezunları Bilgi Formu
 Seminer Değerlendirme Formu RİT-FR-ÖİD-57  Diğer Enstitülerden Ders Alma  
 Yüksek Lisans Tez Gelişme Raporu RİT-FR-ÖİD-58  Anket Uygulama/İzin Dilekçesi  
 Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-59    
 Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu RİT-FR-ÖİD-60    
 Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-61    
 Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu RİT-FR-ÖİD-62    
 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-63    
 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı RİT-FR-ÖİD-64    
 Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu RİT-FR-ÖİD-65    
 Doktora Tez Önerisi Savunma ve Sonuç Formu RİT-FR-ÖİD-66    
 Doktora Tez Konusu Değişiklik Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-67    
 Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu RİT-FR-ÖİD-68    
 Kontenjan Talep Formu RİT-FR-ÖİD-69    
 Kontenjan İlan Tablosu RİT-FR-ÖİD-70    
 Haftalık Ders Programı RİT-FR-ÖİD-71    
 Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-72    
 Özel Öğrenci Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-73    
 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu   RİT-FR-ÖİD-74                                  
 Sınav Programı Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-75    
 Yatay Geçiş Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-76    
 Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-77    
 Danışman Tercih Formu  RİT-FR-ÖİD-78    
 Ders İntibak Çizelgesi  RİT-FR-ÖİD-86     
 Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu  RİT-FR-ÖİD-87     
 Ders Görevlendirme Formu RİT-FR-PER-51    
 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu RİT-FR-PER-52