FORMLAR

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ FORMLAR

 

ANABİLİM DALI/        ÖĞRETİM ÜYESİ

FR 1.1.1_02 Enstitü Ders Plan Formu

FR 1.1.2_01 Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu

FR 1.1.3_01 Akademik Takvim

FR 1.1.4_01 Enstitü Ders Görevlendirme Formu

 

FR 1.1.5_02 Enstitü Sınav Programı Çizelgesi

R 1.2.1_01 Ders Erteleme ve Telafi Formu

FR 1.2.2_04 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

FR 3.04.1_15 Enstitü Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi

FR 3.04.1_16 Enstitü Ders İntibak Çizelgesi

FR 1.1.4_03 Enstitü Haftalık Ders Programı Formu

FR 3.04.1_22 Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları Tablosu Formu

FR 3.04.6_03 Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyuru Formu

FR 1.2.2_04 İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

FR 3.04.6_19 Tez Savunma Duyuru Formu

                  İntihal (Benzerlik) Yazılım Raporu  

                                                                                                                                                                                                                           ÖĞRENCİ                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik Kurul Formu

Mezuniyet Şartı Beyan Formu

FR 1.2.2_06 Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

 

   

FR 1.2.2_07 Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı

 

FR 3.04.1_18 Lisansüstü Eğitim, Kayıt dondurma, açtırma, sildirme Formu

FR 3.04.1_20 Diğer Yükseköğretim Kurumundan Ve Alan Dışından Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu

FR 3.04.1_21 Özel Öğrenci Statüsünde Lisansüstü Ders Alma Başvuru Formu

FR 3.04.2_01 Ders Ekleme bırakma Formu

FR 3.04.2_02 Lisansüstü Eğitim Bilimsel hazırlık Programı Ders Seçimi Formu

FR 3.04.2_03 Mazeretli Ders Kaydı Yenileme Formu

FR 3.04.6_01 Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu

FR 3.04.6_02 Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu

FR 3.04.6_04 Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Savunma Sınavı İzleyici Katılım Listesi Formu

FR 3.04.6_05 Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu

FR 3.04.6_06 Lisansüstü Eğitim Danışman Değişikliği Önerisi Formu

FR 3.04.6_07 Yüksek Lisans Tez Konusu Adı Önerisi Formu

FR 3.04.6_08 Yüksek Lisans Tez Konusu Adı Değişikliği Formu

FR 3.04.6_09 Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişiklik Formu_

FR 3.04.6_10 Doktora Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Raporu

FR 3.04.6_11 Doktora sanatta Yeterlik Tez Önerisi savunma ve Sonuç Formu

FR 3.04.6_13 Doktora Sanatta Yeterlik Tez Konusu Adı Değişiklik Önerisi Formu

FR 3.04.6_15 Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

FR 3.04.6_16 Tez Sanat Eseri Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu

FR 3.04.6_17 Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu

FR 3.04.6_18 Lisansüstü Eğitim Tez Sanat Eseri Çalışması Savunma Sınavı Ortak raporu

FR 3.04.6_19 Tez Savunma Duyuru Formu

FR 3.04.6_20 Lisansüstü Eğitim İkinci Danışman Öneri Formu

FR 3.04.6_21 Lisansüstü Eğitim Seminer İlan Formu

FR 3.04.6_22 Lisansüstü Akademik Danışman ve Öğrenci Taahhütnamesi

FR 3.04.6_23 YÖK 100_2000 Doktora Tez Önerisi Öncelikli Alan Komisyon Formu

FR 3.04.9_01 İlişik Kesme Belgesi Formu

EK-15
 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [30.064]