Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Sistemi Otomasyonu

► İç Kontrol Nedir?                                                                                                                

► Amaçları

 Yasal Dayanakları

 Bileşenler

 Rol ve Sorumluluklar

 Veri Giriş Yetki Listesi

► Birim Görev Tanımları

♦ Müdür

 Müdür Yardımcısı

 Enstitü Sekreteri

 Yazı İşleri

 Evrak Kayıt

 Personel İşleri

 Tahakkuk

 Satın Alma

 Taşınır Kayıt Kontrol

 Öğrenci İşleri

 Yardımcı Hizmetler

 ► Eylem Planı Çalışma Grubu

 ► Organizasyon Şeması