Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Kesin Kayıt

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1- Fotoğraf 2 adet (4,5x6 cm. boyutunda, fotoğrafların arkasında isim yazılı olacak.)

2- Mezuniyet Belgesi Aslı veya Onaylı Sureti (Kontrol amaçlı)

3- Not Dökümü Aslı veya Onaylı Sureti (Kontrol amaçlı)

4 -İzin Belgesi; Çalışan adayların, bağlı bulundukları iş yerinden lisansüstü programa devam edebileceğine, Doktora/Yüksek Lisans yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü derslerini takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge. (Başvuru sırasında verilmiş ise kesin kayıt sırasında verilmesine gerek yoktur.)

5 - Askerliğini yapmış olanlar için Askerlik Terhis Belgesinin fotokopisi

6- Askerliğini yapmamış olanlar için

- Askerlik Şubesinden alacakları Askerlik Durum Belgesi

- Askerlik Tecil Dilekçesi tıklayınız

7- Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi tıklayınız (RIT-FR-OID-04) (Fotoğraflı)

8- Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu tıklayınız (RIT-FR-OID-78) 

    Öğretim Üyesi Bilgileri için tıklayınız

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

1- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların veya mezuniyet belgelerinin noterden onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

2- Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

3 - TÖMER veya YEE tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4 - Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların Türkçeye tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,

5 - İl emniyet müdürlüğünden alınacak “ikamet tezkeresi”nin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,

6 - Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 4 adet fotoğraf,

7 - İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,