Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yönetmelikler

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

 U.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (07.01.2017)

 Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 2547 Sayılı Kanun

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav le Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

 Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

 Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

  Doktora Programı Açma Ölçütleri

  Lisansüstü Eğitim Kriterleri