Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Adı Bilim Dalı Adı
01- Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 
Fransız Dili Eğitimi 
Alman Dili Eğitimi 
02- Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
03- İlköğretim -
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
04- Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi 
Resim-İş Eğitimi 
05- Türkçe Eğitimi -
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (II. Öğretim)
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (II. Öğretim)
06- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Eğitimi -
07- Beden Eğitimi ve Spor -
-
08- Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi
09- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi -