Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Enstitümüz Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora giriş sınavlarında adayların “Çalgı/Şan performans sınavında” seslendirmeleri istenilen eser türlerine ilişkin açıklama

Enstitümüz Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek

Lisans ve Doktora giriş sınavlarında adayların “Çalgı/Şan performans sınavında”

seslendirmeleri istenilen eser türlerine ilişkin açıklama