Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017-2018 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS MÜLAKATA GİRECEKLERİN LİSTESİ (YENİ)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Dil Şartı İptalı Sonrası Mülakata Girmeye Hak Kazananların Listesi
Not: Listeyi görmek için linklere tıklayınız.
AÇIKLAMA: İsminin karşısında "girmeyecek" yazan adaylar daha önce mülakata girdikleri için tekrar mülakata girmeyeceklerdir. Almış oldukları mülakat puan hakkları saklıdır.
 

ADAYLARIN DİKKATİNE

  • Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacaktır.
  • Adayların online başvuru formunu mülakat sırasında mülakat jüri üyelerine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru Formu, mülakata gireceklerin ilanından sonra (10.07.2017) yazdırılmalıdır.
  • İlan edilen kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
  • Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim etmeleri zorunludur. Transkript belgesini mülakat jürisine ibraz etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Mülakata girmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Ön koşullarında Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Sertifikası isteyen anabilim dallarına başvuran adayların sertifikalarını mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim etmeleri zorunludur. 
  • YEE, TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belgesi olmayan yabancı uyruklu adayların, ULUTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.
  • Adaylar tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler.
  • Ön değerlendirme sonrası yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının 2 (iki) katı kadar aday mülakata katılabilecektir.
  • Adayların başvuru, mülakat ve sonuçları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

NOT: 

      1- Üniversitemiz Senatosunun 02.02.2017 tarih ve 2017/02 sayılı oturumunda alınan 09 nolu karar gereğince, Olağanüstü Hal döneminde yayınlanan KHK’lar uyarınca Kamu Görevinden çıkarılan kişilerin Olağanüstü Hal süresince Üniversitemiz Enstitülerine öğrenci olarak kabul edilmeyeceklerdir.

         2- Gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması halinde başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

Başvuru, mülakat ve kesin kayıt tarihleri aşağıdaki takvime göre ilgili anabilim dalı başkanlıklarında yapılacaktır.

 Online Başvuru Tarihi

 06 – 10 Temmuz 2017 Saat 17.00’a kadar

 Bilimsel Değerlendirme / Mülakata Gireceklerin İlanı

 10 Temmuz 2017 Saat 18.00’da

 Bilimsel Değerlendirme / Mülakat Tarihi

 11 Temmuz 2017

 Bilimsel Değerlendirme / Mülakat Yeri

 İlgili Anabilim Dalları

 Bilimsel Değerlendirme / Mülakat Saati

 10:00

 Sonuçların İlanı

 12 Temmuz 2017

 Kesin Kayıt Tarihleri

 13 Temmuz 2017

 Yedeklerin İlanı ve Kesin Kayıt Tarihi

 14 Temmuz 2017