Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğretmenlik Uygulaması teorik saatlerde uygulama öğretim elemanlarının yapması gereken faaliyetler

Öğretmenlik uygulaması dersi öğretim programlarımızda 6 saat uygulama, 2 saat teorik olmak üzere 5 kredilik zorunlu bir derstir. Dersin uygulama bölümü Milli Eğitime Bağlı uygulama okullarında gerçekleştirilirken, 2 saatlik teorik bölümü fakültede uygulama öğretim elemanı ile birlikte yürütülür. Bu ders kapsamında uygulama öğrencisinin 6 ders saati boyunca uygulama okulunda görev alan uygulama öğretmeni ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine katılması gerekmektedir. Uygulama öğrencisi okulda geçireceği 6 saatin 4 saatini ders içi gözlemlere, 1 saatini sınıf dışı gözlem ve etkinliklere (Örneğin, uygulama öğrencisi öğretmeni ile birlikte koridor ve/veya bahçe nöbetine iştirak edebilir, öğretmen sınav hazırlarken veya değerlendirirken yardım edebilir, okulda gerçekleşecek resmi tören ve etkinliklere öğretmeni ile birlikte katılabilir) diğer 1 saatini ise ders anlatımına ayırmalıdır. Temel eğitim, okul öncesi ve özel eğitim gibi bölümlerde öğrencinin sınıf içi ders uygulama saatleri diğer bölümlerden farklılık gösterebilir.

Akademik takvimin başladığı ilk hafta uygulama öğretim elemanı danışmanı olduğu öğrencileri ile uygulama okulunda bir toplantı yapar. Bu toplantıda:

Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli yürütülebilmesi için, fakültede “uygulama öğretim elemanı” ile birlikte yürütülecek “teorik” ders saatlerinde aşağıdaki çalışmalar yapılabilir:

  1. Uygulama öğretim elemanı dersin 2 saatlik teorik kısmı için ders programında bir yer ayırmalı ve bu programı öğrencileri ile paylaşmalıdır.  Bu doğrultuda danışmanı olduğu uygulama öğrencileri ile her hafta buluşmaya ve onlardan geri bildirim almaya özen göstermelidir.  
  2. Okuldaki ilk tanışma toplantısından sonraki 2 hafta uygulama öğrencileri ders anlatmayacaklar, bu süreyi sadece uygulama öğretmeninin derslerini gözlemlemek, okulu ve öğrencileri tanımak ve okulun 1 günlük genel rutini hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile kullanacaklardır.
  3. Uygulama öğretim elemanları bu süreçte öğrencileri ile buluşup, öğrencilerin okulun genel işleyişi, uygulama öğretmenleri ve öğrenciler hakkındaki genel duygu ve düşünceleri hakkında bilgi alabilir.
  4. Teorik ders saatlerinde uygulama öğretim elemanı, ders öncesi hazırlık, ders anlatımı ve anlatım sonrası tüm paydaşlar ile birlikte yapılacak genel değerlendirmeler hakkında öğrencilerini detaylı olarak bilgilendirir.  Öğrencinin dönem boyunca uygulama öğretmenine en az 4 kez ders anlatması gerektiğinin altı çizilir. Bu anlatımları sonrası uygulama öğrencisinin ders anlatım performanslarının uygulama öğretmeni tarafından MEBBİS’de yer alan “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü” ne girileceği öğrenci ile paylaşılır. 
  5. Uygulama öğrencileri ders anlatmaya başladıktan sonra, ders öncesi hazırlık ve anlatımları sırasında farklı konularda eksik olduklarını hissedebilirler. Örneğin, etkili bir ders planının yazılması, etkinliklerin seçilmesi, sınıf yönetimi, öğrencilere sorulacak soruların seçimi, derste kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve uygulaması, ders sonunda değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi hususlarda uygulama öğretim elemanının görüş ve önerilerine ihtiyaç duyabilirler.  Teorik ders saatleri öğrencilere bu tür konularda öğretim elemanının etkili rehberlik ve danışmanlık yapması için en uygun zaman dilimidir.
  6. Teorik dersler uygulama öğrencilerinin (istedikleri takdirde) okulda yaşadıkları özel anları (Örneğin, öğrenciler ile derste ya da teneffüste yaşadıkları onları mutlu eden, ya da tam tersi onları üzen duygusal anları) uygulama öğretim elemanları ile paylaşabilmeleri ve derste işin içinden çıkamadıkları ve zor durumda kaldıkları herhangi bir konuda öğretim elemanlarının görüşlerini alabilmeleri için de iyi bir fırsattır.  
  7. Dönem boyunca uygulama öğretim elemanı her öğrenciyi en az iki kez gözlemek için uygulama okuluna gider. Gerekli gördüğü takdirde daha sık gidebilir.
  8. Bu derste uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencilerine kendisinin gözlemlemeye gideceği haftalarda, dersin güçlü ve geliştirmeye açık yönleri hakkında genel değerlendirme toplantıları yapılacağını ve bu süreçte geri bildirim verileceğini bildirmelidir.  Uygulama öğrencisine son görüşmelerde kendisi dahil diğer iki paydaş tarafından nesnel ve sistematik olarak geri bildirim verileceği, kendisinin de bu görüşmelerde o gün anlattığı ders ile ilgili yansıtma yapabileceği vurgulanmalıdır.  
  9. Uygulama öğretim elemanı kendisinin gitmeyeceği haftalarda anlatılacak dersler hakkında, öğrencilerin uygulama öğretmenlerinden mutlaka sözlü ve/veya yazılı geri bildirim almaları gerektiği hakkında hatırlatma yapmalıdır.
  10. Bu derste uygulama öğrencilerinin dönem sonunda uygulama öğretim elemanına teslim edecekleri dosyada bulunması gereken belgeler hakkında bilgi verilir. 

Bu dosyada:

Unutulmamalıdır ki, uygulama öğrencisi okul uygulamasına ek olarak uygulama öğretim elemanı ile fakültede her hafta düzenli olarak buluştuğunda, bu dersin mesleki gelişimi için ne kadar önemli bir ders olduğunun farkına varacak; uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin profesyonel gelişimine ne denli önem verdiklerini hissedecek ve dersten yüksek düzeyde fayda sağlayabilmek için elinden gelen gayreti gösterecektir.   

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr