Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA

Yıllar önce açılan, ancak öğretim elamanı bulunamadığından öğrenci alınamayan Özel Eğitim Bölümü, 2010-2011 öğretim yılında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalına öğrenci alarak faal hale geçmiştir.
Özel Eğitim Bölümünün kapsamında Zihin Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi, Üstün Zekalıların Eğitimi ve Görme Engellilerin Eğitimi gibi anabilim dalları bulunmaktadır. Ancak, bölümümüzde Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı açılmıştır.
Bölüm yetersizlikten etkilendikleri için ya da diğer nedenlerle akranları için hazırlanmış ilköğretim ve orta öğretimdeki genel eğitim programlarının amaçlarını kazanmada zorlanan öğrencilerin de akranları gibi öğrenebilmelerini sağlayan öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümü bitiren öğretmenler genel eğitim okullarında uygulanan programları, öğretimi ve eğitim ortamlarını çocuklardan yetersizlikten etkilenmiş olanlara uyarlayabilen öğretmenler olarak yetiştirme amaçlanmaktadır.

 

1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
2. Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
3. Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
4. Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
5. Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
6. Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
7. Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
8. MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
9. Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
10. Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
11. Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
12. Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 

 

Uludağ Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Görükle Merkez Kampüs 16059 Nilüfer / BURSA Mail : egitim@uludag.edu.tr